Persbericht

03-07-2018

Ambulancesector zet in op zorgcoördinatie

De vraag naar ambulancezorg is de afgelopen jaren fors toegenomen. Tegelijkertijd kampt de gezondheidszorg met personeelskrapte. Twee ontwikkelingen die ongelukkig samenkomen. “Er moet iets gebeuren. De acute zorg staat onder de druk, de rek is eruit. De grenzen van de manier waarop nu zorg wordt verleend zijn bereikt. De ambulancesector werkt daarom aan een actieplan ambulancezorg, samen met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De kern van het actieplan is samenwerken”, aldus Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN).

Toename

De toenemende vraag naar ambulancezorg kent meerdere oorzaken. Het zorglandschap verandert, ziekenhuizen sluiten, fuseren of specialiseren. Ook extramuralisering speelt een rol, ouderen wonen langer thuis, niet zelden met comorbiditeit. “En mensen worden mondiger, ze weten wat ze moeten zeggen om een ambulance te krijgen. 112 is bovendien snel gebeld, want iedereen heeft een mobieltje”, vertelt Noten.

Personeelskrapte

Om aan de stijgende zorgvraag te kunnen voldoen zijn voldoende ambulanceverpleegkundigen nodig. Maar de gezondheidszorg kampt met een personeelstekort waar de ambulancesector geen uitzondering op is. “Dat de personeelskrapte samenvalt met de stijgende zorgvraag is heel ongelukkig, het zet de acute zorg verder onder druk. Dit zie je ook aan onze prestatiecijfers. De politiek verwacht dat 95% van de spoedinzetten binnen een kwartier ter plaatse is. De afgelopen jaren schommelde de sector rond de 93,4%, de cijfers over 2017 laten een daling zien van 1%. Die daling geldt overigens niet voor alle regio’s”, geeft Noten aan.

Zorgcoördinatie

De grenzen van de manier waarop nu zorg wordt verleend zijn dus bereikt. Het zorgaanbod is versnipperd. Als zorginstellingen hun krachten bundelen en vraagstukken gezamenlijk aanpakken verbetert de zorg voor de patiënt. Het paradepaard van de ambulancesector is zorgcoördinatie, een visie van Ambulancezorg Nederland waarbij alle zorgvragen op één plek terecht komen en waar ook alle zorg gebundeld is. Denk aan huisartsen, GGZ-instellingen, ambulancevoorzieningen, thuiszorgorganisaties etcetera. Noten: “De patiënt hoeft dankzij het zorgcoördinatiecentrum maar naar één loket. Hier wordt de juiste zorgverlener aan de zorgvraag gekoppeld. Deze nieuwe aanpak betekent wel dat zorginstellingen een stukje autonomie moeten inleveren. Maar als wij de patiënt nu en in de toekomst de beste zorg willen blijven verlenen, is een andere inrichting van de zorg nodig. De sleutel is samenwerken”.

Actieplan

De toenemende druk op de ambulancezorg is onderwerp van gesprek tussen VWS, ZN en AZN. Partijen werken daarom samen aan een actieplan ambulancezorg dat in september gereed is.

Noot voor de redactie

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vragen naar aanleiding van dit artikel kunt u stellen aan Nadiene Toby via nummer
06 20 60 30 19 of per mail: n.toby@ambulancezorg.nl