Computable Awards 2021

03-12-2021
  • Ambulancesector wint samen met be-mobile en citygis een computable award 2021/

Ambulancesector wint samen met be-mobile en citygis een computable award 2021

De ambulancesector heeft met haar innovatieve project ‘Ambulances veiliger onderweg door koppeling LSIV met C-ITS platform’ samen met Be-Mobile en CityGIS een Computable Award 2021 gewonnen in de categorie Zorgproject. Dankzij deze innovatie kunnen slimme verkeerslichten (iVRI’s) ambulances groen licht geven, waardoor ambulances een veilige doorgang hebben als zij over een kruispunt rijden. Dit is veiliger voor zowel het ambulanceteam en de patiënt, als voor andere verkeersdeelnemers. Zij worden bovendien tijdig gewaarschuwd dat een ambulance nadert en kunnen hierop anticiperen. Het project is tot stand gekomen vanuit het samenwerkingsverband ‘Talking Traffic’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Unieke samenwerking

De jury van de Computable Awards 2021 prees het feit dat branchevereniging Ambulancezorg Nederland een dergelijk omvangrijk en technisch moeilijk en complex project met zoveel belanghebbenden op de schouders heeft genomen. De jury was enthousiast over de goede koppeling met Talking Traffic en integratie van beschikbare iVRI’s, omdat dit de basis legt voor een veiliger verkeer en snellere inzet van de ambulances in het hele land.

Ambulancezorg is innovatief

Eind oktober 2020 hebben de leden van branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) besloten dat alle ambulanceregio’s aansluiten op Talking Traffic via de landelijke ICT-systemen van de sector. De verkeersveiligheid vormde hiervoor de belangrijkste drijfveer. Koos Reumer, directeur Ambulancezorg Nederland: “Ik ben trots dat de goede IT-infrastructuur van de ambulancezorg het mede mogelijk gemaakt heeft dat de ambulancesector met één koppeling kan aansluiten op Talking Traffic. De Computable Award is hierbij een mooie bevestiging en benadrukt hoe innovatief de ambulancezorg is. De ambulancesector is de eerste hulpdienst die op nationale schaal aansluit op de Talking Traffic dienstverlening. Een goede ontwikkeling die de veiligheid van de patiënt, onze mensen en medeweggebruikers bevordert en ook nog eens bijdraagt aan de doorstroom van ambulances”, aldus Reumer.

Koppeling

Be-Mobile is verantwoordelijk voor de bouw en levering van het C-ITS platform die communicatie tussen voertuigen en iVRI’s mogelijk maakt.  De ambulancesector heeft haar eigen door CityGIS vernieuwde Landelijke Server Incidenten & Voertuigen (LSIV) nu gekoppeld aan dit platform en daarmee in één keer alle ambulances aangesloten op de infrastructuur van Talking Traffic. Het platform geeft, als ambulances met spoed rijden, voertuigposities door aan verkeerslichten, zodat de verkeerslichten ‘weten’ dat een ambulance nadert en de lichten vervolgens op groen gaan.

Zo wordt als het ware een groene loper voor de ambulance uitgerold. Daarnaast krijgen medeweggebruikers via apps of daarvoor geschikte navigatiesystemen een waarschuwing, de zogenaamde early warning, dat een ambulance met spoed nadert.

Verkeerslichten ombouwen tot iVRI

De nieuwe koppeling gaat bestaande technologie (zoals Korteafstandsradio (KAR)) voor het aansturen van verkeerslichten de komende jaren geleidelijk vervangen. Voordeel voor de ambulancesector is dat met deze nieuwe werkwijze geen speciale componenten in de ambulances meer nodig zijn, zoals nu wel het geval is. Inmiddels zijn al ruim 1000 verkeerslichten omgebouwd tot iVRI. Het Ministerie van IenW maakte afgelopen voorjaar bekend nog eens 10 miljoen euro extra vrij te willen maken voor het plaatsen van extra iVRI’s, die bij voorkeur geplaatst worden op routes waar het meest gereden wordt door voorrangsvoertuigen, zoals ambulances.

Over AZN en de Çomputable Awards

Branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) behartigt de belangen van de ambulancesector en ondersteunt haar leden op diverse (beleids)terreinen. AZN treedt op als vertegenwoordiger van de ambulancesector in het maatschappelijk verkeer en biedt daarnaast verschillende vormen van dienstverlening en ondersteuning aan de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) zoals ontmoeten, organiseren en onderhandelen. De Computable Awards zijn de bekendste ICT-prijzen van Nederland. In 2021 werden ze voor de zestiende keer toegekend aan bedrijven, projecten en personen die zich in het afgelopen jaar nadrukkelijk hebben onderscheiden.