11-07-2022

Ambulancesector trots op nieuwe ELO GGB

Ambulancezorg Nederland (AZN) gaf TinQwise in 2021 de opdracht om in samenwerking met ambulancezorgprofessionals, de GHOR en het LNAZ het Grootschalige Geneeskundige Bijstand-platform (GGB) te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een compleet leerprogramma waarbij op het Learning Experience Platform de actuele theorie van GGB gecombineerd wordt met scenario-based games. Het platform is inmiddels gereed en een groot aantal regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) wordt momenteel aangesloten of rondt daarvoor de laatste voorbereidingen af.

De ambulancesector is trots op de nieuwe elektronische leeromgeving (ELO) GGB. Arjan de Kreek, projectleider ELO: “We zijn de afgelopen periode druk in de weer geweest om de ELO in lijn te brengen met de ontwikkelingen die de GGB de afgelopen jaren heeft ondergaan. En dankzij de scenario-based games kunnen ambulancezorgprofessionals kennis opdoen én worden ze door de scenario’s getraind in het maken van de juiste keuzes tijdens opgeschaalde zorg. We zijn content met deze mooie nieuwe ontwikkelingen, die eraan bijdragen dat de ambulancesector zich nog beter kan voorbereiden op hoe te handelen tijdens grote incidenten.”

Voordat ambulancezorgprofessionals gebruik kunnen maken van de nieuwe ELO GGB, moeten RAV’s zich eerst aansluiten op de ELO. Ontwikkelaar TinQwise informeerde de 25 RAV’s daarom over hoe die aansluiting in zijn werk gaat. Een groot deel van de RAV’s heeft dit inmiddels opgevolgd en rond de laatste voorbereidingen af om aangesloten te worden. “We gaan ervanuit dat de rest van de RAV’s snel volgt. De behoefte aan een nieuwe ELO was groot en samen met professionals uit de sector hebben we er iets bijzonders van gemaakt. De ELO is weer helemaal up to date en met dit platform kunnen we de inhoud blijven aanpassen aan de ontwikkelingen van dat moment, aldus De Kreek.

OvDG-en & MMT leden

Naast de medewerkers van de RAV krijgen ook de OvDG’en en de MMT leden toegang tot het platform. Ze worden aangesloten via de RAV overeenkomstig de veiligheidsregio dan wel standplaats.