17-12-2020

Ambulances nog veiliger onderweg door Talking Traffic

De ambulancesector is de eerste hulpdienst die op nationale schaal aansluit op Talking Traffic dienstverlening. Ambulances die met spoed rijden zijn dankzij Talking Traffic voortaan altijd ‘connected’ en zo ‘digitaal zichtbaar’. Slimme verkeerslichten kunnen ambulances groen licht geven en daarmee een veilige doorgang als zij over een kruispunt rijden. Andere weggebruikers worden tijdig gewaarschuwd dat een ambulance nadert, zodat zij hierop kunnen anticiperen.
Dit draagt bij aan meer veiligheid op de weg voor medeweggebruikers, het ambulanceteam en de patiënt in de ambulance.

Eind oktober 2020 hebben de leden van branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) besloten dat  alle ambulanceregio’s aansluiten op Talking Traffic via de landelijke ICT-systemen van de sector. De verkeersveiligheid vormt hiervoor de belangrijkste drijfveer. Victor Verrijp, voorzitter bestuurscommissie Innovatie & ICT, AZN: “Het feit dat Talking Traffic de veiligheid voor alle weggebruikers aanzienlijk kan verbeteren, is voor ons motivatie genoeg. Door rekening te houden met de route van de ambulance, kan op termijn bovendien vertraging door bijvoorbeeld brugopeningen en beweegbare paaltjes voorkomen worden”.

Brede invoering

Al langer wordt gesproken over de brede invoering van Talking Traffic voor alle voertuigen van nood- en hulpdiensten in ons land. Recente cijfers tonen immers aan dat er minimaal een keer per week een al dan niet ernstig ongeval plaatsvindt met een hulpvoertuig dat noodgedwongen door een rood licht rijdt op weg naar een calamiteit. Met alle gevolgen van dien. Al geruime tijd vindt hierover overleg plaats met het IFV, het Instituut voor Fysieke Veiligheid waarbij ook brandweer, politie en defensie zijn aangesloten. ‘Prioriteitsverlening door slimme verkeerslichten voor specifieke doelgroepen is een van de voorbeelden van wat er met Talking Traffic mogelijk is’, aldus Vincent Habers namens het ministerie van IenW. Naast nood- en hulpdiensten is dit ook mogelijk voor bijvoorbeeld openbaar vervoer en zwaar vrachtverkeer. ‘De brede toepassing van Talking Traffic krijgt met het besluit van AZN natuurlijk een hele positieve impuls, waarmee we heel blij zijn’, vervolt Habers. ‘En uiteraard hopen wij dat deze stap op korte termijn navolging krijgt van brandweer, politie en defensie. Op steeds meer plekken in ons land (de teller staat begin december op 700 iVRI’s verspreid over het land en het aantal groeit gestaag) zien we slimme verkeerslichten en wordt het bieden van prioriteit op deze manier dus mogelijk. Daar zien we in de dagelijkse praktijk de positieve effecten van. Ambulances kunnen dan met groen licht in plaats van rood over het kruispunt en andere weggebruikers worden tijdig gewaarschuwd dat een nood- en hulpdienst nadert, zodat zij hierop kunnen anticiperen.’

Goede samenwerking

Koos Reumer, directeur AZN: “De ambulancesector is de eerste Nederlandse hulpdienst die een koppeling met Talking Traffic op landelijke schaal tot stand brengt. We zijn er trots op dat we ontwikkelingen als deze zo snel op deze grote schaal kunnen realiseren. Dit is vooral te danken aan de goede samenwerking tussen alle regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) die in verenigingsverband (AZN) continue werken aan het verbeteren en innoveren van onze eigen sectorale ICT-infrastructuur.

Het is mooi om te mogen constateren dat dit ook nu weer haar vruchten afwerpt.” Be-Mobile, internationaal leverancier van mobiliteit gerelateerde informatiediensten heeft van AZN opdracht gekregen de koppeling met Talking Traffic in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar te realiseren. 

In een stad als Deventer, die inmiddels volledig voorzien is van slimme verkeerslichten (55 in totaal) maken alle nood- en hulpdiensten, dus ook brandweer en politie al geruime tijd gebruik van Talking Traffic en zijn de reacties zeer positief. Ook voor weginspecteurs die een blauw zwaailicht mogen voeren, wordt een pilot met prioriteitsvoorziening via Talking Traffic overwogen. 

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Anno van Dijken, Ambulancezorg Nederland via a.vandijken@ambulancezorg.nl.