Ambulanceprofessionals gevaccineerd tegen het coronavirus

15-01-2021

Ambulanceprofessionals gevaccineerd tegen het coronavirus

Vorige week is gestart met het vaccineren van ambulanceprofessionals tegen het coronavirus. Het gaat hierbij om ambulanceprofessionals die direct contact hebben met de patiënt. De vaccinatiebereidheid in de ambulancezorg is zeer hoog. In nauwe en goede samenwerking met ziekenhuizen zijn ambulanceprofessionals in rap tempo gevaccineerd. De vaccins werden naar tien regionale traumacentra gestuurd, vanwaar ze vervolgens verspreid werden onder ziekenhuizen. De eerste vaccinatieronde voor de ambulancezorg is nu afgerond.

Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland: “Ik ben ontzettend blij dat naast IC- en SEH-personeel onze mensen het vaccin ook versneld hebben gekregen. Hiermee hopen we dat we de capaciteit in de ambulancezorg kunnen borgen, een must voor onze patiënten en ketenpartners. Het vaccineren is een enorme grote logistieke operatie, maar is ongelooflijk goed verlopen. Dit is mede te danken aan de vlotte en goede samenwerking tussen regionale ambulancevoorzieningen en ziekenhuizen, gecoördineerd vanuit de ROAZ. De vaccinaties geven weer moed en hoop, iets dat iedereen nu goed kan gebruiken”.

Over 3 à 4 weken vindt de tweede vaccinatieronde plaats.