11-02-2020

Als het mis gaat...Verhalen van patiënten en nabestaanden na het doormaken van een calamiteit

De kwaliteit van zorgverlening in de Nederlandse ziekenhuizen is van hoog niveau. Zorgprofessionals zetten zich dagelijks in om goede en veilige zorg te verlenen. Ondanks deze goede intenties van zorgprofessionals, gaat er toch soms onbedoeld iets mis, met ingrijpende gevolgen voor de patiënt. Het Nivel heeft een publicatie uitgebracht met 11 verhalen van patiënten of nabestaanden. Hierover leest u meer in dit Nivel-nieuwsbericht, waarin u tevens de link naar de publicatie vindt.

Calamiteit: een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis

In sommige van deze gevallen spreken we over een calamiteit: Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van een patiënt of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt heeft geleid. Voor zowel de patiënt of nabestaanden als het ziekenhuis begint er in de periode direct na de calamiteit een intens proces. Ten eerste om eventuele schade te beperken en bij het bieden van gepaste opvang en ondersteuning aan de patiënt of nabestaanden en de zorgprofessionals. Ten tweede door het interne onderzoek binnen het ziekenhuis dat wordt ingesteld naar de oorzaken van de calamiteit met als uiteindelijk doel om hiervan te leren en in de toekomst te kunnen voorkomen.

11 verhalen van patiënten of nabestaanden

In deze publicatie laat Nivel aan de hand van elf verhalen van patiënten of nabestaanden zien hoe deze patiënten de periode na het doormaken van een calamiteit hebben ervaren, welke behoeften zij hadden en in welke mate zorgverleners en het ziekenhuis hieraan tegemoet konden komen. Het doel is om zorgprofessionals meer inzicht te bieden in de verschillende manieren waarop patiënten en nabestaanden van een calamiteit hiermee omgaan en hoe zij betekenis proberen te geven aan wat hen is overkomen. De inzichten uit de verhalen zijn vertaald naar een leidraad die zorgverleners en ziekenhuizen in vergelijkbare situaties kan ondersteunen om de goede dingen te doen in een buitengewoon moeilijke situatie. Hierbij komen verschillende ingewikkelde punten naar boven, zoals hoe je als patiënt of nabestaande verder moet na de ingrijpende gebeurtenis, hoe lastig het kan zijn om de verschillende trajecten rondom een calamiteit, klacht of schadeprocedure te doorlopen en hoe belangrijk de eerste contacten met zorgprofessionals en het ziekenhuis zijn meteen na de calamiteit.

Perspectief patiënt of nabestaanden

De verhalen in de Nivel publicatie zijn uitdrukkelijk beschreven vanuit het perspectief van de patiënt of nabestaanden. Het gaat om hun beleving van hetgeen zij doorgemaakt hebben of nog doormaken, hoe zij de interactie met het ziekenhuis hierin hebben ervaren en waar zij mogelijk tegenaan gelopen zijn. Vanuit dat perspectief bieden het boek en de ontwikkelde leidraad praktische aanknopingspunten voor zorgprofessionals in de praktijk en de opleiding. Calamiteitenprocedures in ziekenhuizen kunnen hiermee (nog) meer aansluiten bij de wensen en behoeften van de getroffenen.

Link publicatie

Via deze link kunt u de NIVEL publicatie lezen.

Bron: Nivel