09-10-2020
  • Alle reanimaties buiten het ziekenhuis volgens COVID-19 richtlijn/

Alle reanimaties buiten het ziekenhuis volgens COVID-19 richtlijn

Gezien het almaar stijgende aantal besmettingen met het coronavirus is besloten voorlopig alle patiënten met een circulatiestilstand te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijnen, zoals beschreven in het advies “reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 pandemie” van 19 juni 2020.

COVID-19 richtlijn

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging Medische Managers Ambulancediensten (NVMMA) en HartslagNu hebben dit na uitgebreid overleg besloten. Het is op dit moment voor de meldkamer ambulancezorg niet meer mogelijk om door middel van uitvragen een goede afweging te kunnen maken of het slachtoffer besmettelijk is door het coronavirus. Daarom is ter bescherming van burgerhulpverleners, firstresponders en ambulancezorgverleners besloten alle slachtoffers te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn (link richtlijn 19 juni). Voor de BLS betekent dit onder andere:

  • beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet,
  • dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies,
  • sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Het advies zoals gepubliceerd op 19 juni blijft verder van kracht, inclusief het daarin opgenomen advies voor de reanimatie van kinderen. In het advies is ook nadrukkelijk de mogelijkheid opgenomen om wel volledige BLS toe te passen inclusief beademen bijvoorbeeld als omstanders dit willen omdat er sprake is van de reanimatie van een direct familielid.

Burgerhulpverleners

Burgerhulpverleners die behoren tot één van de COVID-19 risicogroepen of huisgenoot zijn van iemand die behoort tot risicogroepen worden, omwille van de eigen gezondheid, nogmaals dringend geadviseerd niet op een reanimatieoproep te reageren. Zet uw account even op pauze. Dit geldt ook voor burgerhulpverleners die gezien de huidige situatie voorlopig niet willen reageren op een oproep. Burgerhulpverleners van 70 jaar en ouder worden per 9 oktober voorlopig niet voor een reanimatie gealarmeerd. Het risico op een ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van besmetting met het coronavirus is voor deze doelgroep te groot om het risico bij oproepen nog te rechtvaardigheden. Wanneer de situatie in Nederland zich weer ten goede keert, hopen wij dat u weer actief kunt aansluiten als reanimant.

Mondneusmasker

Voor alle reanimaties dient men op dit moment het aantal BLS-hulpverleners dat zich daadwerkelijk met de reanimatie bezighoudt tot het minimum te beperken. Dit betekent maximaal twee BLS-hulpverleners bij het slachtoffer, andere BLS-hulpverleners staan op meer dan 1,5 meter afstand. Daarnaast geldt ook hier het dringende advies om een mondneusmasker te dragen tijdens de gehele hulpverlening. Dit in lijn met het landelijke overheidsadvies voor alle burgers. Ambulancezorgverleners doen dit al bij alle reanimatie-inzetten. Nu wordt ook nadrukkelijk gevraagd aan de first responders en burgerhulpverleners een mondneusmaskers te dragen tijdens de inzet.