25-11-2021
  • Advies reanimatie COVID-19 pandemie: belang eigen afweging (burger)hulpverleners benadrukt/

Advies reanimatie buiten het ziekenhuis aangepast

De COVID-19 pandemie is eind 2021 helaas nog steeds niet ten einde. Het virus heeft eerder geleid tot aanpassingen in de richtlijnen reanimatie om zowel hulpverleners als slachtoffers zo goed mogelijk te beschermen. De mate waarin het virus in onze samenleving rondgaat varieert echter. Tijdens een zogenoemde golf is het virus breed in onze samenleving verspreid en is het aantal besmettelijke mensen relatief hoog. In de periodes tussen de golven is het aantal mensen dat het virus bij zich draagt en anderen kan besmetten vele malen lager. Het geeft verwarring om bij elke golf de reanimatierichtlijnen aan te passen.

De Nederlandse ReanimatieRaad (NRR) heeft daarom in overleg met Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg (NVMMA) en HartslagNu het bestaande advies herzien om te kunnen worden toegepast ongeacht de actuele besmettingskans. In het herziene advies wordt uitgegaan van het inschattingsvermogen van (burger)hulpverleners om hun eigen afwegingen te maken, zoals ben ik gevaccineerd, welke risico’s wil ik lopen en betreft het een bekende? Met deze afweging kan de inzet van het first response systeem operationeel worden gehouden.

Informatie over reanimatie en inzet first responders in de pandemie

Er zijn in Nederland inmiddels enkele cijfers bekend over de reanimaties in de eerste paar maanden van de pandemie. Uit de cijfers blijkt niet direct een toename van het aantal reanimaties en met name geen afname van de overleving. Daaruit blijkt ook dat nog steeds een aanzienlijk deel van de slachtoffers wordt beademd. In Nederland is tijdens voorgaande golven het first response systeem (met door de meldkamer uitgestuurde brandweer, politie, andere hulpdiensten en burgerhulpverleners) gehandhaafd. Het gebruik van de AED is hiermee tijdens de golven nauwelijks afgenomen. Een afname in overlevingskans is in Nederland dan ook niet vastgesteld. Samen met de relatief kleine kans op besmetting, leidt dit tot het advies ook bij volgende golven het ‘first response’ systeem operationeel te houden, inclusief de standaard basale reanimatie door omstanders en burgerhulpverleners.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Nederlandse Reanimatie Raad.