22-03-2021

Intentieverklaring voor grensoverschrijdende uitwisseling van patiëntgegevens

Een auto-ongeluk op de N35 tussen Enschede en Gronau. Het Duitse slachtoffer wordt met een Duitse Rettungswagen naar het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede vervoerd. Tijdens de rit ontvangt de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis een digitale vooraankondiging met relevante patiëntgegevens. Het MST is volledig voorbereid op de komst van de Duitse ambulances en kan direct starten met behandelen. Een tijdsbesparing van misschien wel enkele minuten, die van levensbelang kunnen zijn in de acute zorg.

Project Grensstreken: use case Enschede

Het internationale project Grensstreken is gericht op het realiseren van deze kwaliteitsverbetering. Het doel is betere patiëntenzorg door digitale gegevensuitwisseling bij grensoverschrijdende zorg. Met het tekenen van de intentieverklaring door MST, Kreis Borken, Acute Zorg Euregio, Ambulance Oost, Ambulancezorg Nederland en Nictiz is een flinke stap gezet.

Digitaal versus telefonisch

“Op de SEH ontvangen we regelmatig patiënten die met de Duitse Rettungswagen naar MST worden gebracht. De aankondiging wordt telefonisch gedaan maar is vaak niet voldoende. Een digitale aankondiging zal voor ons een overzichtelijker beeld geven over de toestand van de patiënt, zodat we kunnen zorgen dat het juiste team voor de opvang klaar kan staan!’, aldus SEH verpleegkundige Madelon van der Wal-Siteur van MST.

Myriam Löffler, projectleider van Acute Zorg Euregio: “Grensoverschrijdende uitwisseling van digitale patiëntgegevens is van groot belang om een snelle en goede zorg in de grensregio’s te garanderen en de patiëntveiligheid te borgen.”

Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, begeleidt de samenwerking tussen de verschillende partijen. Dit moet leiden tot een eerste use case over digitale vooraankondigingen in een grensgebied.  De evaluatie en lessons learned zijn na afloop van het project bruikbaar voor andere grensoverschrijdende projecten. 

Bron: Nictiz