17-12-2019
  • Actualisatie ‘Sectoraal kader pilot Bachelor medisch hulpverlener’/

Actualisatie ‘Sectoraal kader pilot Bachelor medisch hulpverlener ambulancezorg’

De introductie van de functie van medisch hulpverlener in de ambulancezorg verloopt via een pilot. Hiervoor is in 2016 het ‘Sectoraal kader pilot Bachelor medisch hulpverlener ambulancezorg’ ontwikkeld waardoor aspecten als uniformiteit en eenduidigheid in relatie tot kwaliteit en patiëntveiligheid zijn geborgd.

Dit kader is tussentijds geëvalueerd door het MUMC+. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie is het sectorale kader geactualiseerd. Het geactualiseerde kader is onlangs vastgesteld door Ambulancezorg Nederland, de NVMMA, de NVBMH en V&VN Ambulancezorg.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Bachelor medisch hulpverlener in de ambulancezorg kunt u contact opnemen met Betty van der Roest via b.vanderroest@ambulancezorg.nl.