01-02-2018

Acties FNV zet ambulancezorg onnodig onder druk

AZN is teleurgesteld dat FNV stiptheidsacties heeft aangekondigd in vijf regio’s. De ambulancezorg en de onderlinge verhoudingen worden in deze vijf regio’s door de acties onnodig onder druk gezet. De reden voor de aangekondigde acties is een raadsel voor AZN. Ten eerste is er geen sprake van cao-onderhandelingen. Ten tweede willen werkgevers en vakbonden hetzelfde: goede arbeidsvoorwaarden voor ambulancemedewerkers, door het in lijn brengen van de cao ambulancezorg met de cao ziekenhuizen.

Vergelijkbare arbeidsvoorwaarden belangrijk

AZN vindt het belangrijk dat de arbeidsvoorwaarden voor ambulancemedewerkers vergelijkbaar zijn met die van medewerkers in ziekenhuizen. Niet alleen voor de medewerkers zelf, maar ook voor de patiënt. De patiënt wordt immers de dupe als zorginstellingen elkaar gaan beconcurreren op arbeidsvoorwaarden. Er ontstaat dan een tekort aan personeel op bepaalde plekken in de zorgketen. Dat is onwenselijk voor de patiënt. AZN wil daar waar het gaat om arbeidsvoorwaarden dus een structurele oplossing.

FNV negeert aanbod AZN

Om bovengenoemde redenen hebben werkgevers de vakbonden al tijdens de vorige cao-onderhandelingen in 2015 het aanbod gedaan om aansluiting te zoeken bij de cao ziekenhuizen. FNV heeft dit voorstel van werkgevers destijds afgewezen om volstrekt onbekende redenen. Vreemd, omdat FNV nu voortdurend aanslaat op het verschil in de arbeidsvoorwaarden van ambulancemedewerkers en medewerkers in ziekenhuizen. De reden voor de aangekondigde acties wordt hierdoor voor werkgevers nog onduidelijker.

Acties misplaatst

Actievoeren is een recht van medewerkers. AZN respecteert dit recht. Echter worden acties normaliter ingezet als uiterste dwangmiddel om werkgevers tot bepaald gedrag te dwingen als praten niet meer helpt. In de huidige situatie is daar geen sprake van. AZN heeft meerdere malen, luid en duidelijk bij FNV aangegeven open te staan voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van ambulancehulpverleners. Onder meer door de huidige cao eerder open te breken.

Kortom

AZN begrijpt vermeende nut en noodzaak van de aangekondigde acties door FNV in de vijf regio’s in het geheel niet. Werkgevers en vakbonden willen immers hetzelfde: goede- en met ziekenhuizen vergelijkbare arbeidsvoorwaarden voor ambulancemedewerkers. Werkgevers willen voorkomen dat zorginstellingen elkaars concurrenten worden op de arbeidsmarkt. FNV blijft echter structureel het voorstel van AZN om de cao ambulancezorg en ziekenhuizen met elkaar in lijn te brengen negeren. Onbegrijpelijk voor werkgevers. AZN beschouwt de aangekondigde acties in de vijf regio’s als onbegrijpelijk en onverantwoord: acties leggen een onnodige druk op de zorg en op de onderlinge verhoudingen.