17-06-2019

Aantal geschillen ambulancezorg 2018

Ambulancezorg Nederland richtte met de Consumentenbond de Geschillencommissie Ambulancezorg op. Hiermee voldoet de sector enerzijds aan de Wkkgz en verbetert anderzijds de kwaliteit van de ambulancezorg.

Onderwerpen

Onderwerpen van geschillen kunnen zijn de wijze waarop ambulancepersoneel met de patiënt omging, dat patiënten niet de juiste, of onzorgvuldige zorg kregen en vermiste eigendommen.

12 zaken

In 2018 behandelde Geschillencommissie Ambulancezorg 12 zaken. In 6 zaken deed de Commissie een uitspraak. 1 meer dan in 2017.  In 5 van de gevallen kreeg de cliënt ongelijk, bijvoorbeeld in de uitspraak over een mondelinge niet-reanimeren verklaring. In 1 zaak kreeg de cliënt deels gelijk. De commissie deed gemiddeld binnen 4,6 maand een uitspraak.

Meer informatie

Lees hier meer over de uitspraken van de commissie.