Onderbouwing 45-minutennorm

24-09-2020

45-minutennorm in de spoedzorg

In Nederland bestaat een wettelijke norm voor de spreiding van spoedzorg in ziekenhuizen. Vrijwel alle inwoners van Nederland moeten binnen 45 minuten met een ambulance de spoedeisende hulp in een ziekenhuis kunnen bereiken.

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport is de Gezondheidsraad nagegaan of er een medisch wetenschappelijke onderbouwing is voor die norm.

Het blijkt af te hangen van het type aandoening en de specifieke situatie na hoeveel tijd de kans op een ongunstige gezondheidsuitkomst toeneemt. Voor sommige aandoeningen geldt bijvoorbeeld: hoe sneller de patiënt op de plaats van het incident gestabiliseerd en behandeld wordt, hoe beter. Voor andere aandoeningen is het juist van belang dat de patiënt rechtstreeks naar een ziekenhuis met specialistische expertise wordt vervoerd in plaats van eerst naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een spoedeisende hulp.

Alle bijbehorende documenten vindt u op de website van de Gezondheidsraad.

Bron: www.gezondheidsraad.nl