Leren in de ambulancezorg


Voor de functie van ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur of meldkamercentralist ambulancezorg, volg je na aanstelling bij de RAV een opleiding aan de Academie voor Ambulancezorg te Harderwijk. De Academie voor Ambulancezorg is gespecialiseerd in het trainen en opleiden van beginnende en ervaren professionals in de ambulancezorg. De opleiding tot ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en tot meldkamercentralist ambulancezorg zijn geaccrediteerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Gediplomeerden ontvangen een CZO-diploma.
 
Na diplomering krijgt een ambulancezorgverlener regionaal bij- en nascholing om bekwaam en competent te blijven.
 

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de verschillende opleidingen contact op met de Academie voor Ambulancezorg.