Nieuwe richtlijn ‘Gegevensuitwisseling in de acute zorg’


In acute situaties kan het van levensbelang zijn dat zorgverleners in de acute zorgketen, zoals centralisten van de meldkamer ambulancezorg, ambulanceverpleegkundigen, huisartsen, zorgverleners op de huisartsenpost en SEH-zorgverleners, in één oogopslag relevante medische gegevens en de informatie over de acute situatie van een patiënt kunnen inzien.


 
In de acute zorgketen zijn in korte tijd vaak meerdere en verschillende zorgaanbieders bij de zorg betrokken en gaat het om voor hen onbekende patiënten. In een groot en toenemend aantal gevallen gaat het om patiënten met complexe aandoeningen. Hiervoor dragen zorgverleners snel en betrouwbaar gegevens over aan collega-zorgverleners en kunnen zij de actuele medische gegevens die nodig zijn voor de behandeling van de patiënt elektronisch met elkaar delen.  
 
Op 1 juli 2014, tijdens de NICTIZ themabijeenkomst ‘Snel vooruit met acute zorg’, overhandigde Hans Simons, voorzitter van Ambulancezorg Nederland (AZN), namens alle betrokken organisaties het eerste exemplaar van de vernieuwde richtlijn ‘Gegevensuitwisseling in de acute zorg’ aan VWS. De richtlijn, die het gezamenlijke product is van NHG, NVZ, NedHIS, Ineen, AZN, NVSHA en Nictiz, geeft de berichten- en gegevenssets die nodig zijn om de informatievoorziening binnen de acute zorg adequaat te ondersteunen. De herziene richtlijn bevat onder meer nieuwe verwijzingen tussen meldkamer ambulancezorg, spoedeisende hulp, huisarts en huisartsenpost. 
 
Tijdens de themabijeenkomst werd stilgestaan bij reeds behaalde successen, waaronder de positieve ervaringen met digitale informatie-uitwisseling vanuit ambulances naar huisartsen en SEH’s, maar werd ook een oproep gedaan aan alle betrokkenen om aan de slag te gaan met de overige berichten uit de richtlijn. Zo zijn voor ambulancezorg onder meer de professionele samenvatting uit het huisartsdossier en het retourbericht vanuit de SEH van belang. Voor het eerste bereidt ambulancezorg in samenwerking met VZVZ en NICTIZ een pilot voor, het tweede zal de komende periode verder worden uitgewerkt. In verschillende presentaties kwam naar voren dat het verlenen van toestemming door burgers/patiënten aan zorgverleners om medische gegevens te mogen delen (‘opt-in’) extra aandacht verdient.
 
Nadere informatie en vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Nictiz.
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met Judy Westerveld, programmamanager AZN.