Inhoud Arbocatalogus


Werknemers in de ambulancezorg kunnen in aanraking komen met diverse risico’s tijdens de uitoefening van hun vak. Welke risico’s dit zijn en hoe daarmee moet worden omgegaan, vind je in de arbocatalogus. De arbocatalogus voor de ambulancezorg is de concrete uitwerking van de algemene voorschriften uit de Arbowet. De oplossingen moeten bruikbaar en effectief zijn. De inhoud van de arbocatalogus is daarom opgesteld met inbreng uit de praktijk. Oplossingen kunnen zijn: maatregelen, instrumenten, hulpmiddelen, werkboeken en -methoden, maar ook praktische oplossingen aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 

In de arbocatalogus Ambulancezorg komen de volgende onderwerpen aan bod:
•          Arbobeleid algemeen
•          Arbeidstijden
•          Werkdruk en werkplezier
•          Agressie en geweld
•          Traumatische ervaringen
•          Fysieke belasting
•          Infectieziektes
•          Veiligheid op locatie
•          Geluid
 
Alle arbothema’s in de arbocatalogus hebben dezelfde opbouw. Eerst wordt uitgelegd wat precies onder het onderwerp wordt verstaan. Daarna komen achtereenvolgens aan bod: wat er moet, de aanpak, hulpmiddelen en niet in de laatste plaats praktijkvoorbeelden. Voor de lezer die meer verdieping wil, is er per thema een overzicht van extra literatuur opgenomen. Lees het volledige document: Veilig, gezond en plezierig werken in de ambulancezorg.