LPA 8.1 (juni 2016)


De herziene versie is vastgesteld.
Vanaf medio augustus 2016 zal versie LPA 8.1 beschikbaar zijn als nieuw boek en in de Ambulancezorg-app.
 
Het bestuur van AZN heeft besloten dat LPA 8.1 met ingang van 1 september 2016 wordt ingevoerd (‘Goede Zorg’).
 
Meer informatie: Trudie van Duin, mailadres t.vanduin@ambulancezorg.nl