Herziening Landelijk Protocol Ambulancezorg (jaarlijkse revisie)


Medio 2016 zal versie LPA 8.1 beschikbaar zijn. In deze herziening worden onder meer de wijzigingen opgenomen op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) 2015.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim ten Wolde, programmamanager Ambulancezorg Nederland.