Managementinformatie


Informatie over de diverse facetten van ambulancezorg is op zowel landelijk als regionaal niveau van belang. Om gevoerd beleid extern te kunnen verantwoorden, moeten organisaties over een goed managementinformatiesysteem beschikken.

De ambulancesector heeft een eigen managementinformatieprogramma (MI). Dit programma resulteert sinds 2007 ieder jaar in het sectorrapport ‘Ambulances in-zicht’. De landelijke kernset geeft aan welke informatie verzameld wordt. De kernset is een dynamisch document dat, indien wenselijk, wordt aangepast en aangevuld.
Een belangrijk document binnen het MI-programma is het Uniform Begrippenkader Ambulancezorg (UBK). Dit is het logistieke woordenboek van de ambulancesector. In het UBK zijn alle begrippen die van belang zijn rond de logistiek van de ambulancezorg eenduidig gedefinieerd.