Geslaagde bijeenkomst leden bedrijfsopvangteam ambulancezorg


Ruim 60 leden van bedrijfsopvangteams uit de ambulancesector waren op 27 maart jl. aanwezig tijdens een bijeenkomst van Ambulancezorg Nederland. Het bedrijfsopvangteam ondersteunt collega’s die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt, de zogenaamde collegiale opvang.

 
 
Betty van der Roest, programmamanager Ambulancezorg Nederland, opende de bijeenkomst.
Het eerste deel van de bijeenkomst stond in het teken van de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden. In samenwerking met de geüniformeerde diensten van Nederland, heeft Stichting Impact in 2010 de ‘Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden’ ontwikkeld. In 2013 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie de opdracht aan Stichting Impact gegeven om de implementatie van de Richtlijn te onderzoeken. De kern van het rapport –de implementatiemonitor- beschrijft de huidige psychosociale ondersteuning binnen de ambulancezorg, de brandweer, defensie en de politie.
Nils Burger is namens Stichting Impact betrokken geweest bij bovengenoemd onderzoek en verzorgde tijdens deze bijeenkomst een presentatie over dit onderzoek.
Vervolgens verzorgde Ina Mennega –senior trainer/coach bij De Basis- een presentatie over het opleiden vanuit de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden. De Basis verzorgt dienstverlening na ingrijpende ervaringen voor mensen uit de wereld van ambulance, brandweer, defensie, openbaar vervoer en politie.
 
Na een korte pauze gingen de deelnemers aan de slag met de werkvorm World Café. De deelnemers volgden twee rondes onder begeleiding van een gespreksleider waarbij zij een keuze maakten uit drie actuele thema’s:
Thema 1: Scholing
Thema 2: Protocollen en procedures
Thema 3: Registratie en evaluatie van inzetten BOT
Kennisdeling en uitwisseling van actuele ontwikkelingen stond tijdens dit onderdeel van het programma centraal.
 
Aan het eind van de bijeenkomst vond een plenaire terugkoppeling van het World Café plaats.
Ambulancezorg Nederland kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst.