Engelstalige AZN eBooks


Ambulancezorg Nederland (AZN) vindt het belangrijk om ook ‘over de zorggrenzen’ van Nederland heen te kijken. 
 
Internationaal netwerk
Wij hebben daarom een internationaal netwerk opgebouwd met buitenlandse (zorg)organisaties. Dankzij dit netwerk blijven wij in gesprek met buitenlandse relaties en kunnen we kennis en kunde met hen uitwisselen. Er valt immers veel te leren over en weer.
 
Engelstalige AZN uitgaves
Wij delen onze kennis onder andere via het Engelstalige deel van de AZN website . Daarnaast hebben wij een aantal van onze uitgaves in het Engels uitgebracht, namelijk:

1. Nota verantwoorde ambulancezorg 2013
2. Het Uniform Begrippen Kader 2013
3. Anno 2013, Ambulancezorg in Nederland
4. ‘De Highlights 2012’ (verkorte versie van Ambulances In-zicht 2012)


 

eBooks: in de digitale AZN boekenkast
De Engelstalige AZN uitgaves vindt u achter de button 'eBooks' op de homepage van AZN. Klik daarna op de Engelse vlag. U vindt de eBooks ook op het Engelstalige deel van de onze website.
 
Vragen?
Wilt u naar aanleiding van dit artikel meer weten of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Margreet Hoogeveen, programmamanager AZN, via m.hoogeveen@ambulancezorg.nl of bel naar 038-422 57 72.