Veiligheid binnen Connexxion


John Nootebos (operationeel manager Connexxion Ambulancezorg en portefeuillehouder kwaliteit vanuit het management) en Marieke Huyskens (projectmanager Connexxion Ambulancezorg) zijn allebei vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bezig met patiëntveiligheid.  Marieke is betrokken geweest bij het ontwikkelen van het VIM-instrumentarium dat deel uitmaakt van de Toolkit van Ambulancezorg Nederland.
 

Binnen de eigen organisatie is men met VIM als sinds eind 2009 aan de slag gegaan. De andere onderdelen van de toolkit patientveiligheid zijn sinds het begin van 2012 verder uitgerold. In april 2012 is het beleidsplan Veiligheidsmanagement Systeem (VMS) vastgesteld; nu is de implementatie gaande. Onder andere wordt er aan risico-analyses gewerkt. De kwaliteitsfunctionarissen hebben een eigen methodiek ontwikkeld voor de prospectieve analyse. Voor de retrospectieve analyse is een training gevolgd die, volgens een train-de-trainer-constructie, doorgezet wordt naar alle leidinggevenden en VIM-commissies. Deze trainingsdagen staan voor het najaar op de planning.
 

John Nootebos: “Het is belangrijk dat we als management uitdragen hoe belangrijk we patiëntveiligheid vinden, dat we voor 100% achter de activiteiten en het beleid staan. Dat is het begin van een cultuuromslag. Onze medewerkers weten dat de randvoorwaarden voor hun werk, zoals goede apparatuur en kleding, zijn ingevuld. Met elkaar moeten we -met die basis- veilig incidenten melden beter mogelijk maken. Dat vergt een lange adem en dus wordt het steeds in overlegvormen aan de orde gesteld.
 

Het besef dat veiligheid belangrijk is moet doorgedrongen zijn tot in de haarvaten van de organisatie. Het gaat niet alleen om het zetten van een vinkje in het kader van HKZ. Als ik zie dat mensen bij een groot incident, waar de brandweer bezig is met knippen, geen helm op of jas aan hebben realiseer ik me dat ze zich kunnen verwonden. Niemand heeft er wat aan als een medewerker uitvalt en z’n werk niet kan doen. Ook een ambulancezorgverlener met een T-shirt zonder striping maakt zich kwetsbaar tijdens een actie op de openbare weg.”

Wij hebben een integrale visie op veiligheid; patiënt, omgeving én medewerker zijn in beeld

“De kwaliteitsmanager en projectmedewerker hebben specifieke opleidingen rond (patiënt)veiligheid gevolgd en dragen wat ze daar geleerd hebben uit naar de regio’s. Kort geleden hebben we in Den Haag een dag over het VeiligheidsManagementSysteem georganiseerd. Daar waren alle managementlagen, opleidingsfunctionarissen, interne auditoren en instructeurs van RAV Haaglanden aanwezig. Op deze dag is een convenant voor de RAV getekend, waarmee we ons verbinden aan een veiligheidsmanagementsysteem. De trainingsdagen in de andere regio's vinden in oktober en november plaats.

Daarnaast focussen we vooral op de praktische toepasbaarheid van patiëntveiligheid. Wat zie je nou in de praktijk gebeuren en wat gaan we daar concreet aan doen? Mijn ervaring is dat mensen zich een casus beter herinneren dan een uitgebreide theoretische verhandeling. Dus daar haken we op aan”, aldus Marieke Huijskens.