Introductie

Ambulancezorg Nederland (AZN) is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg. AZN behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV's en hun professionals en bewaakt AZN het imago van de sector. Ruim 5.300 mensen zijn werkzaam in de ambulancezorg, waarvan er bijna 4.600 tot het rijdend personeel en de meldkamer ambulancezorg gerekend kunnen worden.
 

Ambulancezorg in de praktijk

Jaarlijks verwerken de Meldkamers
Ambulancezorg (MKA) in Nederland
ruim een miljoen meldingen
resulterend in de inzet van een
ambulance. 67% van deze ritten is
spoedeisend. Daarbij gaat het om
situaties die voor patiënten
levensbedreigend zijn of die ernstige
gezondheidsschade kunnen betekenen.
De overige 33% van de ritten is
zogenaamde planbare ambulancezorg.
 

Financiën

Het macrobudget van de sector is zo’n 450 miljoen euro. Ambulancezorg wordt gefinancierd uit de ziektekostenpremies. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt daarvoor beleidsregels vast. RAV’s maken productieafspraken met de zorgverzekeraar(s).

Wet en regelgeving

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg ingevoerd. In iedere regio heeft één rechtspersoon, de Regionale ambulancevoorziening, van de minister van VWS een aanwijzing gekregen om ambulancezorg te verlenen. De minister van VWS is verantwoordelijk voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg.
 

Nieuws

 • Uitnodiging enquête

  01-07-2015 | Wij vragen uw medewerking aan twee onderzoeken:1. Evaluatieonderzoek werking meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (BMC)2. Herkenning ouderenmishandeling in de acute zorgketen (HAN) Het lees verder >

 • Onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen

  24-06-2015 | Op 22 juni 2015 ontvingen chauffeurs van voorrangsvoertuigen en hun opleiders uit handen van Leo Zaal, algemeen directeur IFV, de eerste exemplaren van de kennispublicatie ‘Van hulpverlener lees verder >

 • PERSBERICHT Geen onderhandelaarsakkoord over cao ambulancezorg

  22-06-2015 | PERSBERICHTZwolle22-06-2015Geen onderhandelaarsakkoord over cao ambulancezorgHet is de vakbonden en Ambulancezorg Nederland (AZN) na een intensieve onderhandelingsperiode niet gelukt een nieuwe cao lees verder >

 • PERSBERICHT Uitspraak rechter kort geding over acties vakbonden

  10-06-2015 | PERSBERICHTZwolle 10 juni 2015Uitspraak rechter kort geding over acties vakbondenAmbulancezorg Nederland (AZN) is vandaag in het kort geding tegen vakbonden FNV en CNV door de rechter in het gelijk lees verder >

 • PERSBERICHT AZN komt op voor patienten in de ambulancezorg

  10-06-2015 | 9 juni 2015PERSBERICHTAZN komt op voor patiënten in de ambulancezorgWerkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft een kort geding aangespannen tegen vakbonden FNV en CNV. Aanleiding lees verder >