Introductie

Ambulancezorg Nederland (AZN) is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg. AZN behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV's en hun professionals en bewaakt AZN het imago van de sector. Ruim 5.300 mensen zijn werkzaam in de ambulancezorg, waarvan er bijna 4.600 tot het rijdend personeel en de meldkamer ambulancezorg gerekend kunnen worden.
 

Ambulancezorg in de praktijk

Jaarlijks verwerken de Meldkamers
Ambulancezorg (MKA) in Nederland
ruim een miljoen meldingen
resulterend in de inzet van een
ambulance. 67% van deze ritten is
spoedeisend. Daarbij gaat het om
situaties die voor patiënten
levensbedreigend zijn of die ernstige
gezondheidsschade kunnen betekenen.
De overige 33% van de ritten is
zogenaamde planbare ambulancezorg.
 

Financiën

Het macrobudget van de sector is zo’n 450 miljoen euro. Ambulancezorg wordt gefinancierd uit de ziektekostenpremies. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt daarvoor beleidsregels vast. RAV’s maken productieafspraken met de zorgverzekeraar(s).

Wet en regelgeving

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg ingevoerd. In iedere regio heeft één rechtspersoon, de Regionale ambulancevoorziening, van de minister van VWS een aanwijzing gekregen om ambulancezorg te verlenen. De minister van VWS is verantwoordelijk voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg.
 

Nieuws

 • Ebola triageprotocol gewijzigd

  20-01-2015 | Endemisch gebied gewijzigdDe ebola-epidemie in Liberia, Sierra Leone en Guinee houdt nog steeds aan. Er zijn in deze drie landen 21.329 patiënten gemeld, waarvan 8.444 zijn overleden lees verder >

 • Exelleren in triage

  11-12-2014 | Getuige het succes van voorgaande jaren met 400 deelnemers in 2014 denken wij de triagisten, artsen en leidinggevenden te plezieren met een uitnodiging voor het vierde Nederlands Triage Congres lees verder >

 • Ebola triageprotocol

  02-12-2014 | Aanpassing triageprotocollen Ebola; Het endemisch gebied West Afrika is gewijzigd; Meer informatie vindt u onder het menu lees verder >

 • Niet-reanimerenverklaring

  18-11-2014 | Onlangs besteedde de media aandacht aan het onderwerp ‘niet-reanimeren’. In meerdere mediaberichten werd o.a. gesteld dat een tatoeage niet rechtsgeldig is alszijnde een lees verder >

 • Ebola film aan-/uitkleedprocedure

  07-11-2014 | Film aan-/uitkleedprocedure ebola beschikbaar. Deze films en meer informatie vindt u onder het menu lees verder >