Introductie

Ambulancezorg Nederland (AZN) is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg. AZN behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV's en hun professionals en bewaakt AZN het imago van de sector. Ruim 5.300 mensen zijn werkzaam in de ambulancezorg, waarvan er bijna 4.600 tot het rijdend personeel en de meldkamer ambulancezorg gerekend kunnen worden.
 

Ambulancezorg in de praktijk

Jaarlijks verwerken de Meldkamers
Ambulancezorg (MKA) in Nederland
ruim een miljoen meldingen
resulterend in de inzet van een
ambulance. 67% van deze ritten is
spoedeisend. Daarbij gaat het om
situaties die voor patiënten
levensbedreigend zijn of die ernstige
gezondheidsschade kunnen betekenen.
De overige 33% van de ritten is
zogenaamde planbare ambulancezorg.
 

Financiën

Het macrobudget van de sector is zo’n 450 miljoen euro. Ambulancezorg wordt gefinancierd uit de ziektekostenpremies. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt daarvoor beleidsregels vast. RAV’s maken productieafspraken met de zorgverzekeraar(s).

Wet en regelgeving

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg ingevoerd. In iedere regio heeft één rechtspersoon, de Regionale ambulancevoorziening, van de minister van VWS een aanwijzing gekregen om ambulancezorg te verlenen. De minister van VWS is verantwoordelijk voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg.
 

Nieuws

  • Aankondiging Mobile Healthcare Congres, 8 oktober 2015, Utrecht

    01-09-2015 | Het Mobile Healthcare congres is hét jaarlijkse ontmoetingspunt van meer dan 500 spelers uit de mHealth value chain!Dit jaar met inspirerende top keynotes, o.a. minister Edith Schippers, lees verder >

  • PERSBERICHT: Ambulancehulpverleners zijn geen rijksambtenaren

    25-08-2015 | Zwolle, 25 augustus 2015  PERSBERICHT  Ambulancehulpverleners zijn geen rijksambtenaren Ambulancehulpverleners zijn geen rijksambtenaren en vallen derhalve niet onder de cao voor lees verder >

  • Conferentie Euronavigator Leiden

    21-07-2015 | Euronavigator Conference: het congres voor 112 meldkamersVan 17 tot en met 18 september 2015 vindt 'de Euronavigator Conference' te Leiden plaats. Op dit internationale congres lees verder >