Introductie

Ambulancezorg Nederland (AZN) is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg. AZN behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV's en hun professionals en bewaakt AZN het imago van de sector. Ruim 5.300 mensen zijn werkzaam in de ambulancezorg, waarvan er bijna 4.600 tot het rijdend personeel en de meldkamer ambulancezorg gerekend kunnen worden.
 

Ambulancezorg in de praktijk

Jaarlijks verwerken de Meldkamers
Ambulancezorg (MKA) in Nederland
ruim een miljoen meldingen
resulterend in de inzet van een
ambulance. 67% van deze ritten is
spoedeisend. Daarbij gaat het om
situaties die voor patiënten
levensbedreigend zijn of die ernstige
gezondheidsschade kunnen betekenen.
De overige 33% van de ritten is
zogenaamde planbare ambulancezorg.
 

Financiën

Het macrobudget van de sector is zo’n 450 miljoen euro. Ambulancezorg wordt gefinancierd uit de ziektekostenpremies. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt daarvoor beleidsregels vast. RAV’s maken productieafspraken met de zorgverzekeraar(s).

Wet en regelgeving

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg ingevoerd. In iedere regio heeft één rechtspersoon, de Regionale ambulancevoorziening, van de minister van VWS een aanwijzing gekregen om ambulancezorg te verlenen. De minister van VWS is verantwoordelijk voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg.
 

Nieuws

  • Slagboom vakantiepark automatisch open voor ambulances

    22-04-2014 | Toegankelijkheid, als elke seconde telt Als eigenaar van een terrein, bijvoorbeeld een bungalowpark of camping, sta je er misschien wel nooit bij stil: hoe goed is het hele gebied eigenlijk te lees verder >

  • Volgende stap na ‘sirene op de radio’ heeft direct bereik naar zeker half miljoen weggebruikers

    03-04-2014 | Ambulances waarschuwen weggebruikers bij spoedritten via slimme app op de smartphone Ambulances in Noord-Nederland hebben naast zwaailicht en sirene sinds eind maart een extra waarschuwingssysteem lees verder >

  • PIT opent spectaculair met Veiligheidsdag in Almere

    03-04-2014 | Het programma van de Veiligheidsdag is bekend. Op zaterdag 12 april om 12.00 uur verwelkomt burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere de hulpdiensten en het publiek op de Esplanade in het centrum lees verder >