Introductie

Ambulancezorg Nederland (AZN) is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg. AZN behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV's en hun professionals en bewaakt AZN het imago van de sector. Ruim 5.300 mensen zijn werkzaam in de ambulancezorg, waarvan er bijna 4.600 tot het rijdend personeel en de meldkamer ambulancezorg gerekend kunnen worden.
 

Ambulancezorg in de praktijk

Jaarlijks verwerken de Meldkamers
Ambulancezorg (MKA) in Nederland
ruim een miljoen meldingen
resulterend in de inzet van een
ambulance. 67% van deze ritten is
spoedeisend. Daarbij gaat het om
situaties die voor patiënten
levensbedreigend zijn of die ernstige
gezondheidsschade kunnen betekenen.
De overige 33% van de ritten is
zogenaamde planbare ambulancezorg.
 

Financiën

Het macrobudget van de sector is zo’n 450 miljoen euro. Ambulancezorg wordt gefinancierd uit de ziektekostenpremies. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt daarvoor beleidsregels vast. RAV’s maken productieafspraken met de zorgverzekeraar(s).

Wet en regelgeving

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg ingevoerd. In iedere regio heeft één rechtspersoon, de Regionale ambulancevoorziening, van de minister van VWS een aanwijzing gekregen om ambulancezorg te verlenen. De minister van VWS is verantwoordelijk voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg.
 

Nieuws

 • Folder 'Informatiebeveiling in de ambulancezorg'

  26-03-2015 |   Ambulancezorg Nederland heeft onlangs de nieuwe folder ‘Informatiebeveiliging in de ambulancezorg’ ontwikkeld.Deze folder is gemaakt in het kader van het traject NEN7510 in lees verder >

 • Medical Response to Major Incidents (MRMI)

  26-03-2015 | Drie daagse calamiteitentrainingOp 11 - 13 juni 2015 vindt het Medical Response to Major Incidents (MRMI) plaats in het Calamiteitenhospitaal van het UMC te Utrecht. Meer informatie vindt u lees verder >

 • NK 1-1-2 Beachvolleybal in Utrecht

  25-03-2015 | De Nederlandse Politie Sport Bond en de Brandweer Sportbond organiseren op zaterdag 20 juni 2015 het NK 1-1-2 Beachvolleybal op de beachaccommodatie van Beachvolleybal Utrecht. Ben je op zoek naar lees verder >

 • Eerste Landelijke VIM-dag

  25-03-2015 | Op dinsdag 10 maart 2015 organiseerde Ambulancezorg Nederland de Eerste landelijke VIM-dag voor kwaliteitsfunctionarissen en leden van de VIM-commissie.Het doel van deze dag was het samenbrengen van lees verder >

 • 4 de Congres International Fire & EMS Motorcycle Response Unit Association

  19-03-2015 | Op vrijdag 17 en zaterdag 18 april organiseert de International Motorcycle Response Unit Association het 4de congres International Fire & EMS Motorcycle Response Unit lees verder >