Introductie

Ambulancezorg Nederland (AZN) is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg. AZN behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV's en hun professionals en bewaakt AZN het imago van de sector. Ruim 5.300 mensen zijn werkzaam in de ambulancezorg, waarvan er bijna 4.600 tot het rijdend personeel en de meldkamer ambulancezorg gerekend kunnen worden.
 

Ambulancezorg in de praktijk

Jaarlijks verwerken de Meldkamers
Ambulancezorg (MKA) in Nederland
ruim een miljoen meldingen
resulterend in de inzet van een
ambulance. 67% van deze ritten is
spoedeisend. Daarbij gaat het om
situaties die voor patiënten
levensbedreigend zijn of die ernstige
gezondheidsschade kunnen betekenen.
De overige 33% van de ritten is
zogenaamde planbare ambulancezorg.
 

Financiën

Het macrobudget van de sector is zo’n 450 miljoen euro. Ambulancezorg wordt gefinancierd uit de ziektekostenpremies. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt daarvoor beleidsregels vast. RAV’s maken productieafspraken met de zorgverzekeraar(s).

Wet en regelgeving

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg ingevoerd. In iedere regio heeft één rechtspersoon, de Regionale ambulancevoorziening, van de minister van VWS een aanwijzing gekregen om ambulancezorg te verlenen. De minister van VWS is verantwoordelijk voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg.
 

Nieuws

 • Conferentie Euronavigator Leiden

  21-07-2015 | Euronavigator Conference: het congres voor 112 meldkamersVan 17 tot en met 18 september 2015 vindt 'de Euronavigator Conference' te Leiden plaats. Op dit internationale congres lees verder >

 • PERSBERICHT Onderhandelingsresultaat cao afgewezen

  17-07-2015 | Zwolle, 17 juli 2015  PERSBERICHTAZN teleurgesteld over afwijzing onderhandelingsresultaat cao ‘Zeer teleurstellend en onverwacht’ luidt de reactie van Hans Simons, lees verder >

 • Ebola update 7

  12-05-2015 | Ebola; endemisch gebied gewijzigdOp 9 mei jl. heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) Liberia ebolavrij verklaard. Sinds 42 dagen zijn er geen nieuwe ebolapatiënten gemeld. De WHO heeft lees verder >

 • Ebola

  28-10-2014 | De presentatie van het ebola webinar op 22 oktober jl. is beschikbaar.Dit geldt ook voor de landelijke protocollen en werkinstructies. Bovengenoemde documenten en meer informatie vindt u onder lees verder >