Introductie

Ambulancezorg Nederland (AZN) is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg. AZN behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV's en hun professionals en bewaakt AZN het imago van de sector. Ruim 5.300 mensen zijn werkzaam in de ambulancezorg, waarvan er bijna 4.600 tot het rijdend personeel en de meldkamer ambulancezorg gerekend kunnen worden.
 

Ambulancezorg in de praktijk

Jaarlijks verwerken de Meldkamers
Ambulancezorg (MKA) in Nederland
ruim een miljoen meldingen
resulterend in de inzet van een
ambulance. 67% van deze ritten is
spoedeisend. Daarbij gaat het om
situaties die voor patiënten
levensbedreigend zijn of die ernstige
gezondheidsschade kunnen betekenen.
De overige 33% van de ritten is
zogenaamde planbare ambulancezorg.
 

Financiën

Het macrobudget van de sector is zo’n 450 miljoen euro. Ambulancezorg wordt gefinancierd uit de ziektekostenpremies. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt daarvoor beleidsregels vast. RAV’s maken productieafspraken met de zorgverzekeraar(s).

Wet en regelgeving

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg ingevoerd. In iedere regio heeft één rechtspersoon, de Regionale ambulancevoorziening, van de minister van VWS een aanwijzing gekregen om ambulancezorg te verlenen. De minister van VWS is verantwoordelijk voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg.
 

Nieuws

 • Patienten zeer tevreden over geplande ambulancezorg

  23-04-2015 | Patiënten zijn zeer tevreden over geplande ambulancezorg, zij gaven het ambulancepersoneel een 8,9. Dit blijkt uit een onderzoek dat het NIVEL in opdracht van AZN heeft uitgevoerd. lees verder >

 • Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

  16-04-2015 | Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) Stand van zaken april 2015 Voor het hele artikel klik lees verder >

 • Boek ‘De mensen van de ambulance’

  15-04-2015 | Boek 'De mensen van de ambulance'Binnen de publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ kan het grote publiek op het campagneweblog echte verhalen van ambulancehulpverleners lees verder >

 • Onderzoek Gegevensdragers en Behandelwensen in de Ambulancezorg

  13-04-2015 | Onderzoek Gegevensdragers en Behandelwensen in de Ambulancezorg Vier studenten van hogeschool Saxion Deventer en Enschede voeren onderzoek uit binnen de ambulancezorg.Onderzocht wordt welke lees verder >

 • LPA8 Wervelkolomimmobilisatie

  30-03-2015 |   Artikel NTvG: 'Een nieuw protocol, is de wervelkolom nog veilig?'16-03-2015 --> klik hierReactie AZN/NVMMA/V&VN AZ (protocollencommissie)29-03-2015 --> klik lees verder >