Introductie

Ambulancezorg Nederland (AZN) is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg. AZN behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV's en hun professionals en bewaakt AZN het imago van de sector. Ruim 5.300 mensen zijn werkzaam in de ambulancezorg, waarvan er bijna 4.600 tot het rijdend personeel en de meldkamer ambulancezorg gerekend kunnen worden.
 

Ambulancezorg in de praktijk

Jaarlijks verwerken de Meldkamers
Ambulancezorg (MKA) in Nederland
ruim een miljoen meldingen
resulterend in de inzet van een
ambulance. 67% van deze ritten is
spoedeisend. Daarbij gaat het om
situaties die voor patiënten
levensbedreigend zijn of die ernstige
gezondheidsschade kunnen betekenen.
De overige 33% van de ritten is
zogenaamde planbare ambulancezorg.
 

Financiën

Het macrobudget van de sector is zo’n 450 miljoen euro. Ambulancezorg wordt gefinancierd uit de ziektekostenpremies. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt daarvoor beleidsregels vast. RAV’s maken productieafspraken met de zorgverzekeraar(s).

Wet en regelgeving

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg ingevoerd. In iedere regio heeft één rechtspersoon, de Regionale ambulancevoorziening, van de minister van VWS een aanwijzing gekregen om ambulancezorg te verlenen. De minister van VWS is verantwoordelijk voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg.
 

Nieuws

  • Ambulancezorg app (LPA)

    02-10-2015 | Vanaf 2 oktober 2015 12:30 uur is er een nieuwe content update beschikbaar:Belangrijk: installeer eerst de nieuwste versie van de app vanuit de stores:Apple: lees verder >

  • Nieuwe calamiteiten- en noodhulpvoertuigen voor grote incidenten in Nederland

    01-10-2015 | Nieuwe calamiteiten- en noodhulpvoertuigen voor grote incidenten in Nederland Op maandag 28 september 2015 zijn bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) de nieuwe voertuigen met uitrusting lees verder >

  • Update ambulancezorg app

    18-09-2015 | Ambulancezorg AppSinds 17/09/2015 is v1.1.0 (ook geschikt voor iOS9) beschikbaar in de stores van Apple en Google. Belangrijkste nieuwe functies in versie 1.1.0 lees verder >