Introductie

Ambulancezorg Nederland (AZN) is dé sectororganisatie voor de ambulancezorg. AZN behartigt de belangen van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) die zijn aangesloten bij de vereniging. Naast belangenbehartiging biedt AZN verschillende vormen van ondersteuning aan de RAV's en hun professionals en bewaakt AZN het imago van de sector. Ruim 5.300 mensen zijn werkzaam in de ambulancezorg, waarvan er bijna 4.600 tot het rijdend personeel en de meldkamer ambulancezorg gerekend kunnen worden.
 

Ambulancezorg in de praktijk

Jaarlijks verwerken de Meldkamers
Ambulancezorg (MKA) in Nederland
ruim een miljoen meldingen
resulterend in de inzet van een
ambulance. 67% van deze ritten is
spoedeisend. Daarbij gaat het om
situaties die voor patiënten
levensbedreigend zijn of die ernstige
gezondheidsschade kunnen betekenen.
De overige 33% van de ritten is
zogenaamde planbare ambulancezorg.
 

Financiën

Het macrobudget van de sector is zo’n 450 miljoen euro. Ambulancezorg wordt gefinancierd uit de ziektekostenpremies. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt daarvoor beleidsregels vast. RAV’s maken productieafspraken met de zorgverzekeraar(s).

Wet en regelgeving

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg ingevoerd. In iedere regio heeft één rechtspersoon, de Regionale ambulancevoorziening, van de minister van VWS een aanwijzing gekregen om ambulancezorg te verlenen. De minister van VWS is verantwoordelijk voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg.
 

Nieuws

  • 'Ambulance app' nu ook beschikbaar voor iOS (Apple)

    19-08-2014 | In vervolg op ons bericht van vrijdag 15 augustus 2014:De ‘Ambulance app’ vanaf nu ook beschikbaar is in de appstore voor iOS (Apple).U kunt de app vinden via onderstaande lees verder >

  • AANVULLING 'Ambulancezorg app'

    15-08-2014 | Vandaag is de 'Ambulancezorg app' live gegaan. Hierover heeft u wellicht meer gelezen in het nieuwsbericht op onze homepage. Er zijn echter wat hick-ups met de app voor iOS. Hieronder leest u lees verder >

  • ‘Ambulancezorg app’ vanaf vandaag beschikbaar

    14-08-2014 | Vanaf vandaag kunnen ambulancemedewerkers gebruik maken van de ‘Ambulancezorg app’. Deze app biedt ambulancemedewerkers op een eenvoudige wijze toegang tot het Landelijk Protocol lees verder >