Geachte heer, mevrouw,

U kunt zich inschrijven voor het IGZ Patiëntveiligheidscongres op 20 juni 2013 in de Doelen in Rotterdam! Wij verwelkomen u graag wederom op dit congres.

Het wordt een inspirerend en motiverend congres: als zorgverlener inspireert het u hoe de patiëntenzorg nog veiliger te maken en om hier ook vooral de patiënt/cliënt bij te betrekken. Als patiënt/cliënt stimuleert het congres u om een stevige positie in te nemen in het zorgproces om zo een bijdrage te leveren aan veilige zorg.
 

Het programma

Het programma duurt de hele dag. In de ochtend verzorgen prominente sprekers een plenaire lezing op het congres. Het middagprogramma bestaat uit twee parallelle onderdelen. Daarbij kunt u tijdens elk deel kiezen om deel te nemen aan het minisymposium of aan een workshop. Kijk hiervoor in ons programmaboekje of op de website<http://www.igz.nl/actueel/congressen/patientveiligheid/index.aspx>.


Doelgroep

Het congres is bedoeld voor zorgaanbieders als artsen, apothekers, verpleegkundigen, verzorgenden, beleidsmedewerkers en bestuurders. Voor deze groep zijn de inschrijfkosten €275. Ook studenten, patiënten en cliënten zijn welkom. Zij betalen €50 op vertoon van een collegekaart resp. bewijs van lidmaatschap van een patiënten/cliëntenvereniging. NB: dit laatste geldt voor ‘particuliere’ inschrijvers, niet voor leden van een cliëntenraad. Voor artsen, apothekers en verpleegkundigen wordt accreditatie aangevraagd.


Aanmelden

Aanmelden kan via onze website<http://www.igz.nl/actueel/congressen/patientveiligheid/index.aspx>, of rechtstreeks via deze link:
Inschrijven congres patiëntveiligheid 2013
<http://www.eventure-online.com/eventure/externalLogin.do?congressId=7357&cat=1&username=create&password=create>.
Voor groepen van 5 mensen of meer geldt een groepskorting.

 

Contact

Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met patientveiligheidscongres2013@igz.nl. Logistieke vragen mailt u naar igz2013@uu.nl.
 

Uw poster op het congres?

Hebt u als zorgverlener, bestuurder, beleidsmedewerker of andere zorgprofessional een goed praktijkvoorbeeld of tips en tricks over hoe u uw patiënt/cliënt betrekt bij de patiëntveiligheid? Of hebt u als patiënt/cliënt goede ervaringen of tips en tricks over hoe u bij uw eigen veiligheid bent betrokken door uw zorgverleners? Dien dan nu uw idee voor een poster in! Het gaat hierbij uitdrukkelijk om goede ideeën uit de praktijk die invulling geven aan de rol van de patiënt/cliënt bij patiëntveiligheid.

U kunt uw idee indienen door een tweet te sturen naar https://twitter.com/igznl of door te mailen naar patientveiligheidscongres2013@igz.nl (maximaal 140 tekens).

Uit de inzendingen worden de 10 beste ideeën geselecteerd en uitgenodigd om een samenvatting van de poster (een 'abstract') in te dienen. De beste abstracts worden uitgenodigd om een poster te presenteren op het congres. Zo kunnen we op het congres de praktijkvoorbeelden verspreiden en met elkaar delen. De beste poster wint een leuke prijs.
ZorgVeiligPrijs
Tijdens het congres reikt de IGZ de ZorgVeiligPrijs uit. Dit jaar voor de vijfde keer. De prijs gaat naar het beste initiatief op het gebied van patiënt- of cliëntveiligheid in de zorg.


Graag tot ziens op 20 juni in de Doelen in Rotterdam!