Zorgcoördinatie

Acht pilotvoorstellen

In juni 2019 hebben acht regio's een pilotvoorstel ingediend. De betrokkenheid vanuit het veld is groot, zo'n honderd zorgaanbieders vanuit verschillende domeinen zijn partner in de verschillende pilots.

Uit de voorstellen blijkt veel commitment voor zorgcoördinatie. Alle acht regio's krijgen budget om in de komende weken de plannen verder te verdiepen en een business case uit te werken. 

Planning vervolg

Eind oktober 2019 vindt de definitieve selectie van de regio's die een pilot mogen gaat uitvoeren plaats. De pilots zullen starten in januari 2020 en waar mogelijk al eerder.