Zorgcoördinatie

Informatie is de basis

Informatie is een essentiële randvoorwaarde voor het functioneren van het zorgcoördinatie. Binnen het zorgcoördinatiecentrum is voortdurend actuele informatie beschikbaar over de patiënt en over de beschikbare capaciteit binnen de acute zorg in termen van specialismen, bedden en hulpmiddelen.