Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) is op 17 januari 1994 in werking getreden. De Wet Bopz bestaat enerzijds uit regelingen die van toepassing zijn bij een onvrijwillige (gedwongen) opname en anderzijds uit regelingen die van toepassing zijn op het verblijf in de instelling.

Binnen de ambulancezorg zijn vooral de bepalingen over gedwongen opname van belang. Het gaat hier om de opname via voorlopige machtiging, inbewaringstelling, de indicatiecommissie of rechterlijke machtiging op eigen verzoek. De RAV maakt hiervoor afspraken met GGZ-instellingen, huisartsen, politie en justitie. Deze gaan over de te volgen procedure(s) en de verantwoordelijkheden op het gebied van de begeleiding van deze cliënten.