Politiewet

Politiewet

Wanneer vanaf 2020 de Landelijke meldkamersamenwerking een feit is, zal de verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamer verschuiven van de veiligheidsregio naar de Nationale Politie. Dit zal dan zijn vastgelegd in de Politiewet. 

De Politiewet regelt het functioneren van de politieorganisatie in Nederland. De politie zorgt ervoor dat burgers de wetgeving naleven door op te treden tegen overtredingen en misdrijven. Daarnaast beschermt zij iedereen die in Nederland woont of verblijft en verleent zij hulp aan mensen die deze nodig hebben.

Kortom, de politie ordent de samenleving door ontsporingen te bestrijden, van burenruzies tot het optreden van criminele groeperingen. Op lokaal niveau treedt de politie op onder het gezag van de burgemeester, als het de openbare orde betreft. Waar het gaat om strafrechtelijke handhaving, treedt de politie op onder het gezag van de officier van justitie.

Lees hier  meer informatie over de Politiewet, de wettelijke taak en het functioneren van de politie.