Toekomstige wet ambulancezorg

Toekomstige wet ambulancezorg

Aangezien de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) een beperkte looptijd heeft, zal er een nieuwe structurele wet moeten komen die de ordening van de ambulancesector regelt.

De Twaz zou een looptijd tot 2018 hebben, maar de minister van VWS heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de looptijd met twee jaar te verlengen. In mei 2017 heeft de Tweede Kamer deze termijn verlengd tot drie jaar. Het wetsvoorstel ligt nu voor bij de Eerste Kamer.

Op 1 januari 2021 moet dan een nieuwe Wet ambulancezorg in werking treden. Het ministerie van VWS is nog bezig met de voorbereidingen voor deze nieuwe wet.