Tijdelijke wet ambulancezorg

Tijdelijke wet ambulancezorg

De ambulancezorg wordt geregeld via de Tijdelijke wet ambulancezorg  (Twaz). De Twaz is op 1 januari 2013 in werking getreden. De Twaz heeft een tijdelijk karakter en een looptijd van vijf jaar, tot 1 januari 2018. In 2017 heeft het parlement ingestemd met een verlenging van de Twaz met maximaal drie jaar. De Twaz geldt tot uiterlijk 1 januari 2021. 

De Tijdelijke wet ambulancezorg bepaalt dat een Regionale Ambulancevoorziening - die een aanwijzing van de minister van VWS heeft gekregen - als enige partij in een RAV-regio ambulancezorg mag verlenen. De RAV is verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamer ambulancezorg en voor het (doen) verlenen van ambulancezorg.