Tijdelijke wet ambulancezorg

Tijdelijke wet ambulancezorg

De ambulancezorg wordt geregeld via de Tijdelijke wet ambulancezorg  (Twaz). De Twaz is op 1 januari 2013 in werking getreden. De Twaz heeft een tijdelijk karakter en een looptijd van vijf jaar, tot 1 januari 2018. In februari 2016 heeft de minister van VWS aangegeven het voornemen te hebben de Twaz met twee jaar te verlengen. De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel dat de verlenging regelt nog behandelen. 

De Tijdelijke wet ambulancezorg bepaalt dat een Regionale Ambulancevoorziening - die een aanwijzing van de minister van VWS heeft gekregen - als enige partij in een RAV-regio ambulancezorg mag verlenen. De RAV is verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamer ambulancezorg en voor het (doen) verlenen van ambulancezorg.