Sectorkompas: tabellenboeken

Tabellenboeken

Het Sectorkompas ambulancezorg; Tabellenboek bevat naast landelijke totalen en gemiddelden ook regionale cijfers. In de tabellenboeken 2018 en 2019 zijn naast de tabellen ook grafieken en kaarten opgenomen. Deze grafieken en kaarten zijn in alle gevallen ter illustratie en ondersteunend aan het cijfermateriaal in de tabellen.

Hiernaast staan downloadlinks van de tabellenboeken sinds 2016.

Ondanks de zorg en aandacht waarmee de tabellenboeken zijn samengesteld, kunnen ze toch onverhoopt fouten bevatten. Deze kunnen bij AZN gemeld worden (zie colofon Tabellenboek 2019). Bij de downloadlink staat altijd aangegeven of en wanneer het tabellenboek een update heeft gehad. Check voor gebruik of u de meest actuele versie hanteert

 

Updates en correcties tabellenboek 2019

Correcties in versie 22 oktober 2020:

 • p64: titel grafiek 3.4.6
 • p76: voetnoot tabel 5.1.1
 • p78: titel grafiek 5.1.3
 • p79: voetnoot tabel 5.2.1 + titel grafiek 5.2.2
 • p81: titel grafiek 5.2.3
 • p102: verzuimpercentages 2019 + voetnoot
 • p106: weergave langdurend ziekteverzuim + titel grafiek 6.1.3

 

Updates en correcties tabellenboek 2018

Correcties in versie 7 oktober 2019: 

 • gecorrigeerde kaarten
 • grafiek 3.1.4 op pagina 31 
 • grafiek 3.1.5 op pagina 32
 • grafiek 3.2.8 op pagina 46
 • tabel 5.7.2 op pagina 90