Sectorkompas en tabellenboeken

Tabellenboeken

Het sectorkompas ambulancezorg bevat landelijke totalen en gemiddelden. De onderliggende tabellen, met ook de regionale cijfers, staan in het tabellenboek. In het tabellenboek 2018 zijn naast de tabellen ook grafieken en kaarten opgenomen. Deze grafieken en kaarten zijn in alle gevallen ter illustratie en ondersteunend aan het cijfermateriaal in de tabellen.

Hiernaast staan downloadlinks van de tabellenboeken sinds 2016.

Ondanks de zorg en aandacht waarmee de tabellenboeken zijn samengesteld, kunnen ze toch onverhoopt fouten bevatten. Deze kunnen bij AZN gemeld worden (zie colofon Tabellenboek 2018). Bij de downloadlink staat altijd aangegeven of en wanneer het tabellenboek een update heeft gehad. Check voor gebruik of u de meest actuele versie hanteert

 

Updates en correcties tabellenboek 2018

Correcties in versie 7 oktober 2019: 

  • gecorrigeerde kaarten
  • grafiek 3.1.4 op pagina 31 
  • grafiek 3.1.5 op pagina 32
  • grafiek 3.2.8 op pagina 46
  • tabel 5.7.2 op pagina 90