Landelijke meldkamerorganisatie

Landelijke meldkamerorganisatie

In 2009 heeft minister Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken, aangekondigd het meldkamerlandschap te willen reorganiseren en tot één landelijke meldkamerorganisatie te komen.

Er zijn veel partijen betrokken bij dit proces: de ministers van Veiligheid en Justitie, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Defensie, het Veiligheidsberaad en alle veiligheidsregio’s, Ambulancezorg Nederland en alle RAV’s, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee.

In 2013 hebben de betrokken partijen het transitie-akkoord Meldkamer van de Toekomst ondertekend en in 2014 is de kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie van start gegaan. In 2016 hebben partijen besloten tot een heroriëntatie op de transitiestrategie

Er wordt gewerkt aan twee sporen:

  • het samenvoegen van de regionale meldkamers, opdat deze vanaf 2020 door de Nationale Politie in beheer genomen kunnen worden. Het ontwikkelen van de gewenste multidisciplinaire ICT-infrastructuur is hier een onderdeel van;
     
  • het ontwikkelen van multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering.