Landelijke meldkamer Samenwerking

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

De meldkamers van ambulancezorg, brandweer en politie werken in vrijwel alle regio’s samen binnen één meldkamer. Sinds 2009 werken politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee aan de totstandkoming van tien meldkamers in Nederland. Binnen de politie is de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) ingericht om een en ander te realiseren.

De LMS organiseert, met en voor de hulpdiensten, een landelijk beheerd netwerk, dat 24/7 bereikbaar en beschikbaar is, van tien meldkamerlocaties. Deze meldkamerlocaties zijn via het netwerk operationeel en technisch met elkaar verbonden. Binnen de meldkamers voeren ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee hun respectievelijke meldkamerfuncties uit.

Op de site van de LMS is meer informatie te vinden over actuele ontwikkelingen en de werkwijze.

Achtergrond

In 2009 heeft minister Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken, aangekondigd het meldkamerlandschap te willen reorganiseren en tot één landelijke meldkamerorganisatie te komen.

Er waren veel partijen betrokken bij dit proces: de ministers van Justitie en Veiligheid, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Defensie, het Veiligheidsberaad en alle veiligheidsregio’s, Ambulancezorg Nederland en alle RAV’s, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee.

In 2013 hebben de betrokken partijen het transitie-akkoord Meldkamer van de Toekomst ondertekend en in 2014 is de kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie van start gegaan. In 2016 hebben partijen besloten tot een heroriëntatie op de transitiestrategie en in 2018 is een nieuw bestuurlijk akkoord gesloten.