Onderzoek vormgeving en gebruik LPA

Onderzoek vormgeving en gebruik LPA

Het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) is veel veranderd de afgelopen jaren. Daarom zijn er in 2016 en 2017 twee onderzoeken gedaan naar de vormgeving van het LPA. Kan het LPA nog beter? Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door de Radboud Universiteit in samenwerking met AZN.

Onderzoek 1 – De landelijke enquête

In de landelijke enquête werden vragen gesteld over waar het LPA voor gebruikt wordt, hoe dat wordt gedaan en hoe moeilijk of gemakkelijk het is om informatie te vinden. Ook stelden we vragen over hoe begrijpelijk de stroomschema’s zijn en wat er wordt gemist in het LPA. Iedereen die werkzaam is in de ambulancezorg en werkt met het LPA is via het management en via diverse nieuwsbrieven uitgenodigd de enquête in te vullen.

De volledige resultaten van de enquête worden in het najaar 2017 gepresenteerd. 

Onderzoek 2 - Computerexperiment

Tussen augustus 2016 en mei 2017 hebben 113 verpleegkundigen meegedaan aan een computerexperiment. Deze verpleegkundigen werkten verspreid over 17 verschillende RAV’s. In een uur tijd kregen zij verschillende opdrachten die ze met en zonder het LPA moesten uitvoeren. Zo konden de onderzoekers zien hoe begrijpelijk het LPA is en hoe het beter op de praktijk aan kan sluiten.

De resultaten van de experimenten worden in de loop van 2018 verwacht.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze onderzoeken? Neem dan contact op met Margreet Hoogeveen (m.hoogeveen@ambulancezorg.nl), programmamanager Ambulancezorg Nederland, of Lisette Firet (l.firet@fm.ru.nl), onderzoeker Radboud Universiteit.