LPA in de toekomst

Ontwikkelingen Landelijke Protocollen Ambulancezorg

Ontwikkelingen rondom het LPA  worden hier telkens voor het voetlicht gebracht.

Update september 2022 - protocollencommissie – LPA9

Webinar LPA9 op 22 september 2022
Donderdag 22 september staat het vierde webinar LPA9 gepland. Dit keer neemt de protocollencommissie de deelnemers mee in enkele van de ruim 70 (therapeutische) concept-protocollen. Uitgenodigd als deelnemer zijn expertgroepleden, MMA’s en ROC’s/LOC’s van alle Regionale Ambulancevoorzieningen. Het advies is om via een laptop of vaste computer het webinar te volgen, via tablet en/of mobiel werkt de chatfunctie niet altijd goed.

Helpdeskvraag tijdens het webinar? App dan met de Liberate’96-helpddesk via 0681279864
Vragen over de accreditatie? Mail dan met Karin Lelieveld via k.lelieveld@ambulancezorg.nl

Tijdpad van concept-protocollen naar vigerend LPA
De verwachting is dat we vanaf eind januari 2022 de eerste concept-protocollen gaan voorleggen aan de relevante wetenschappelijke verenigingen en ketenpartners. Dit met het verzoek om deze concept-protocollen te becommentariëren. Na ontvangst van de commentaren worden deze in de protocollencommissie besproken en zo nodig teruggelegd bij de expertgroep voor verder overleg over voorgestelde aanpassingen. In de zomer 2022 is het LPA9 gereed; dat betekent dat AZN, de NVMMA en V&VN Ambulancezorg dan ook bestuurlijk hebben ingestemd.

Zoals het er nu uitziet is het LPA9 vanaf begin 2023 vigerend. Vanaf dat moment zal het LPA in de ambulancezorg-app niet meer om de zoveel jaar in een keer een update van alle protocollen krijgen. We gaan werken met tussentijdse versies waarbij we ons telkens richten op het updaten van een specifiek expertisegebied,

Ambulancezorg-app
De nieuwe Ambulancezorg-app krijgt al meer vorm. De nieuwe Ambulancezorg-app zal het gehele LPA9 omvatten, van therapeutische protocollen tot en met regionale uitvoeringsafspraken. Uiteraard is ook het LPLMA in de nieuwe app opgenomen. Evenals de overige informatie, zoals die nu in de Ambulancezorg-app beschikbaar is. De huidige app blijft tot begin 2023 gewoon beschikbaar.

Scholing LPA9
Voor optimale toepassing van het LPA9, het SPART-model en de bijbehorende hulpmiddelen worden leermiddelen ontwikkeld voor het bijscholen van alle hoogcomplexe ambulancezorgprofessionals. Deze bijscholing wordt straks regionaal door de RAV’s uitgevoerd. De werkgroep ‘Ontwikkeling bijscholing LPA9’ ondersteunt de RAV’s door het faciliteren van leermiddelen die tijdens de bijscholing gebruikt kunnen worden.

In 'Ambulance - De Podcast' (2021) gaat presentator Ivo van Asperen in gesprek met Bert Dercksen, Medische Manager UMCG Ambulancezorg, en Wessel Stegers, verpleegkundig specialist en docent aan de Academie voor Ambulancezorg.

Laat je als ambulancezorgprofessional bijpraten over het mobiel zorgconsult (ambulancezorgconsult), over het 'denken over denken' én over het klinisch redeneren met de SPART-methodiek.

Beluister de podcast op Spotify