Landelijk Protocol Zorgambulance

Landelijk Protocol Zorgambulance (LPZ)

Het Landelijk Protocol Zorgambulance (LPZ) voorziet zorgambulanceprofessionals van protocollen die speciaal voor de zorgambulance zijn opgesteld. Een zorgambulance maakt als zorgdifferentiatie onderdeel uit van de reguliere ambulancezorg.

Zorgambulanceprofessionals bieden laagcomplexe zorg aan, bij een qua ziektebeelden zeer divers samengestelde patiëntengroep. Het LPZ geeft deze professionals een houvast hoe zij hun patiënten goede zorg kunnen bieden. Het Kwaliteitskader Zorgambulance (2017) biedt daarbij de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) een raamwerk met minimale eisen om met zorgambulances goede zorg te kunnen leveren. Het uitgangspunt is dat de zorgambulancebegeleider minimaal kwalificatieniveau 3 IG heeft. De protocollen uit het LPZ zijn daarop ingericht. Om op verantwoorde wijze de LPZ-protocollen te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat zorgambulanceprofessionals, chauffeur en begeleider, voldoende zijn geschoold.

LPZ1.0

De eerste versie van het LPZ is tot stand gekomen door de inzet van een vakkundige landelijke werkgroep, die op enthousiaste wijze inhoud heeft gegeven aan de zorgambulanceprotocollen. Het LPZ is door de werkgroep met grote precisie opgesteld en toepasbaar gemaakt voor de dagelijkse praktijk. Input vanuit een landelijke enquête en vanuit enkele al langer bestaande regionale zorgambulanceprotocollen zijn als vertrekpunt gebruikt. Bij de ontwikkeling is het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) versie 8.1, inclusief de Verantwoording LPA (VLPA), gevolgd in opbouw en verantwoording.

In (de loop van) 2019 zal het LPZ ook in de Ambulancezorg-app worden opgenomen, deze app (tegen betaling) is geschikt voor iOS en Android.

Het LPZ is ook beschikbaar in boekvorm en (tegen betaling) te bestellen.

Wilt u meer informatie over LPZ1.0? Mail naar info@ambulancezorg.nl.