Landelijk Protocol Zorgambulance

Landelijk Protocol Laag- en Middencomplexe Ambulancezorg (LPLMA) als opvolger van het Landelijk Protocol Zorgambulance (LPZ)

Het Landelijk Protocol Zorgambulance heeft een opvolger gekregen: het Landelijke Laag- en Middencomplexe Ambulancezorg. Zorgdifferentiatie is in de ambulancesector verder ontwikkeld en daarbij is gekozen voor het inrichten van laag- en middencomplexe zorg. Het Kwaliteitskader laag- en middencomplexe ambulancezorg is in februari 2020 vastgesteld. Sinds juni 2021 is het Landelijk Protocol Laag- en Middencomplexe Ambulancezorg beschikbaar, zowel in de app als in boekvorm. Omwille van de overgangstermijn die de RAV’s hebben zal tot oktober 2021 in de ambulancezorg-app naast het LPLMA ook het LPZ te raadplegen zijn. Het LPLMA zit onder de tegel protocollen, het LPZ zit als pdf-versie bij publicaties onder services.

Het LPLMA is (tegen betaling) beschikbaar in boekvorm en te bestellen door het bestelformulier in te vullen.

Het LPLMA is ook beschikbaar als onderdeel van de AZN-app. De app is geschikt voor iOS en Android.