Wetenschapscommissie ambulancezorg

Onderzoek binnen de ambulancezorg stimuleren en bijdragen aan de wetenschappelijke kennisontwikkeling binnen de sector. Tegelijk: ervoor waken dat nieuwe, kennis, inzichten en innovaties in de ambulancezorg ook daadwerkelijk worden toegepast. Hiervoor is de wetenschapscomissie in het leven geroepen.

Heb je vragen over onderzoek of wil je zelf onderzoek doen binnen de ambulancezorg? Ook dan kun je terecht bij de wetenschapscomissie. 

Lees er alles over in deze flyer.