Patiëntervaring

Patiëntervaringen

Om de kwaliteit van zorg op een gestandaardiseerde manier te meten, zijn (in Nederland) veel Consumer Quality Indexen (CQI’s) ontwikkeld. CQI-vragenlijsten zijn wetenschappelijk gefundeerd en meten ervaringen van consumenten van zorg.

Behalve dat wordt gekeken naar de ervaringen, wordt ook het belang gemeten dat door patiënten wordt toegekend aan kwaliteitsaspecten. De combinatie van de (gerapporteerde) ervaringen en belangscores maakt het mogelijk voor verschillende kwaliteitsaspecten verbeterscores uit te rekenen. Verbeterscores kunnen de basis vormen voor programma’s gericht op kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging.

De afgelopen jaren heeft de ambulancesector geïnvesteerd in de ontwikkeling van eenduidige instrumenten om patiëntervaringen te meten. Dit heeft geresulteerd in een CQI Spoedeisende ambulancezorg (2014) en een CQI Planbare ambulancezorg (2015).

Landelijk onderzoek

In 2016 heeft het NIVEL, in opdracht van Ambulancezorg Nederland en met medewerking van alle RAV’s, een landelijk onderzoek uitgevoerd om de ervaringen van patiënten te meten. Door het gelijktijdig uitzetten van de CQI Planbare ambulancezorg en de CQI Spoedeisende ambulancezorg is een compleet beeld ontstaan van de kwaliteit van ambulancezorg vanuit cliëntenperspectief. De uitkomsten van het onderzoek zijn gerapporteerd in 2017. Patiëntervaringen maken onderdeel uit van de kwaliteitsinformatie en zijn zichtbaar in het sectorkompas.