Werkbeleving

Werkbeleving

Dertien van de vijfentwintig regionale ambulancevoorzieningen hebben de afgelopen jaren (2013 - 2017) onderzoek gedaan naar de werkbeleving van medewerkers via Effectory. Inmiddels hebben 2544 ambulancezorgmedewerkers dit onderzoek ingevuld.

Dergelijk onderzoek geeft een goed beeld van de werkbeleving van medewerkers en biedt waardevolle feedback en ideeën van medewerkers voor verbeteringen op verschillende niveaus.

Uitkomsten

De uitkomsten van het medewerkersonderzoek worden aan de RAV teruggekoppeld. Effectory heeft daarnaast de belangrijkste uitkomsten op sectoraal niveau gebundeld in de whitepaper ‘Levensredders aan het woord. Inzicht in de werkbeleving van ambulancezorgmedewerkers’. Hierin wordt van de verschillende thema’s het landelijk gemiddelde weergegeven. Waar mogelijk worden de uitkomsten vergeleken met de benchmark Spoedeisende Hulp (afgekort SEH) en de benchmark Zorg (alle zorgorganisaties in Nederland).