Functies

Functies

Regionale Ambulancevoorzieningen kunnen laag-, midden- en hoogcomplexe ambulancezorg bieden. Aan een patiënt wordt laag- of middencomplexe ambulancezorg verleend in voorspelbare, niet levensbedreigende situaties. Denk daarbij aan het vervoeren van patiënten met stabiel vitale functies van het ene ziekenhuis naar het andere. Bij middencomplexe ambulancezorg kan sprake zijn van een complexere zorgvraag, die past bij het niveau dat de verpleegkundige kan bieden. Laag- en middencomplexe zorg wordt verleend door een ambulanceteam bestaande uit een chauffeur en een verzorgende of verpleegkundige. Laag- of middencomplexe zorg is nooit spoedeisende ambulancezorg.
Spoedeisende ambulancezorg is hoogcomplexe zorg en wordt ingezet als een patiënt in direct levensgevaar is of heel snel zorg nodig heeft omdat er sprake kan zijn van ernstige gezondheidsschade. Spoedeisende ambulancezorg wordt verleend door een ambulanceverpleegkundige of medisch hulpverlener ambulancezorg in nauwe samenwerking met de ambulancechauffeur.

Chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg

Veilig vervoer en assistentie
Je zorgt voor veilig en comfortabel vervoer van patiënten in niet-spoedeisende situaties, bijvoorbeeld naar een ziekenhuis of een zorginstelling. Je zorgt dat de ambulance en aanwezige apparatuur in orde zijn en dat hulpmiddelen en medicatie op voorraad zijn. Natuurlijk zorg je onderweg voor een passende rijstijl. Als chauffeur assisteer je bij de zorg, leg je materialen en middelen klaar, assisteer je bij het aansluiten van bijvoorbeeld een hartmonitor en maak je medicatie klaar. Je werkt als team samen met de verzorgende of verpleegkundige. Ook in onverwachte situaties blijf je praktisch en doelgericht. Je brengt rust waardoor de patiënt en je collega zich veilig bij je voelen.

Verzorgende laagcomplexe ambulancezorg

Er zijn voor kwetsbare patiënten
Je begeleidt allerlei patiënten, vaak kwetsbaar, soms in de war. Ze hebben planbare, laagcomplexe zorg nodig, bijvoorbeeld omdat ze naar een zorginstelling moeten voor onderzoek of opname. Je stelt patiënten gerust, informeert hen (en hun familie) zodat ze weten wat hen te wachten staat. Je werkt praktisch en doortastend, doet wat er nodig is, je verleent de benodigde zorg en ADL-activiteiten. Samen met jouw collega zorg je ervoor dat het vervoer met de ambulance comfortabel is.

Verpleegkundige laag- en middencomplexe ambulancezorg

Zorgzaam voor de patiënt
Je verzorgt en verpleegt patiënten voor en tijdens het vervoer, bijvoorbeeld van en naar een zorginstelling. Het gaat daarbij om niet spoedeisende zorg. Je bewaakt de vitale functies van de patiënt. Verslechtert de situatie? Dan verricht je zelfstandig verpleegkundige handelingen, binnen de inzetcriteria en op basis van protocollen of je roept extra hulp in. Ook in onverwachte situaties blijf je daadkrachtig. Je zorgt, onder meer met aanwijzingen en opdrachten, voor een goede samenwerking met de chauffeur. Patiënten en familie geef je uitleg, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Ook psychiatrische patiënten weet je op de juiste toon of een goede manier aan te spreken.

Ambulancechauffeur

Veilig vervoer en medische assistentie
Je zorgt voor veilig en efficiënt vervoer van de patiënt. Tijdens de zorgverlening aan de patiënt heb je oog en aandacht voor omstanders. Wanneer de ambulanceverpleegkundige zich focust op de patiënt, heb jij ook oog voor de omgeving. Je geeft aandacht aan omstanders, staat ze te woord en brengt rust. Ook let je op de veiligheid van de werkplek. Je verleent medische assistentie en werkt nauw samen met de ambulanceverpleegkundige. Je bent getraind in wagenbeheersing en veilig en comfortabel vervoer voor de patiënt, soms op volle snelheid, soms juist zo rustig en beheerst mogelijk, afhankelijk van de situatie van de patiënt.

Ambulanceverpleegkundige

Verantwoordelijkheid en vrijheid
Je verleent acute zorg aan patiënten. Daarbij onderscheid je snel hoofd- en bijzaken en blijf je zorgvuldig handelen. Je kunt overweg met patiënten, omstanders, collega’s van andere hulpdiensten in allerlei situaties. Je staat stevig in je schoenen, blijft kalm en doortastend, wat er ook gebeurt. Je durft zelfstandig te beslissen over de zorg voor patiënten, waarbij je altijd werkt conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Je werkt nauw samen met de ambulancechauffeur, tijdens de zorgverlening, maar ook in het contact met de naasten van patiënten en met de omstanders.

Medisch hulpverlener ambulancezorg

Zelfstandig beslissen over zorg
Je verleent acute zorg aan patiënten. Daarbij onderscheid je snel hoofd- en bijzaken en blijf je zorgvuldig handelen. Je kunt overweg met patiënten, omstanders, collega’s van andere hulpdiensten in allerlei situaties. Je staat stevig in je schoenen, blijft kalm en doortastend, wat er ook gebeurt. Je durft zelfstandig te beslissen over de zorg voor patiënten, waarbij je altijd werkt conform het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Je werkt nauw samen met de ambulancechauffeur, tijdens de zorgverlening, maar ook in het contact met de naasten van patiënten en met de omstanders.

Verpleegkundig centralist

Hier begint de spoedzorg
Als verpleegkundig centralist ambulancezorg bepaal je, op basis van de vragen die je aan de 112-beller stelt, of een ambulance nodig is, en zo ja, met welke urgentie.
Mogelijk is er andere zorg nodig. Je adviseert de 112-beller dan om bijvoorbeeld contact op te nemen met de huisarts. Als verpleegkundig centralist heb je contact met uiteenlopende partijen in de zorgketen en andere hulpdiensten, de politie en brandweer bijvoorbeeld. Als het nodig is, ben je in staat rust te brengen voor de beller. Je geeft uitleg en als dat nodig is de eerste zorginstructies. Zo kan het voorkomen dat je de 112-beller instructies geeft om alvast te starten met reanimeren.

Uitgiftecentralist

Logistieke rechterhand van verpleegkundig centralist
Nadat duidelijk is welke (spoedeisende) zorg de patiënt nodig heeft, zorg jij voor het logistieke proces. Je geeft het ambulanceteam opdracht om naar de bewuste patiënt te gaan. Je voorziet het ambulanceteam van alle informatie die de meldkamercentralist ambulancezorg heeft uitgevraagd tijdens de 112-melding. Je houdt contact met het ambulanceteam en wisselt aanvullende informatie uit. In het geautomatiseerde meldkamersysteem verwerk je ingekomen meldingen. Ook coördineer je de inzet van eventuele (aanvullende) hulpdiensten. Verder zorg je dat alle ambulances goed verspreid staan in de regio, zodat elke patiënt die in levensgevaar is binnen 15 minuten bereikt kan worden, en blijf je geïnformeerd over de capaciteit van ziekenhuizen.

Interesse gewekt?

Lees meer over de specifieke functie-eisen, het opleidingstraject, de arbeidsvoorwaarden en ontdek de actuele vacatures per regio.