Gezondheidsbeleid

Gezondheidsbeleid

Ambulancezorg vereist een goede fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. Op basis van een onderzoek naar de functie-eisen en daaraan gekoppelde specifieke belastbaarheidseisen, heeft het Coronel Instituut te Amsterdam in opdracht van Ambulancezorg Nederland een functie-specifieke keuring ontwikkeld: de Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor (PAM). Ook is een aanstellingskeuring ontwikkeld.

In de sector-cao is de PAM verplicht gesteld voor werknemers van 40 jaar en ouder. De uitslag van de keuring heeft geen rechtspositionele consequenties. De PAM wordt minimaal eens per vier jaar uitgevoerd. De afspraken rondom de PAM en de aanstellingskeuring zijn opgenomen in de sector-cao. Voor medewerkers binnen de ambulancesector is een folder over de PAM beschikbaar.