De Regionale ambulancevoorziening

De Regionale ambulancevoorziening

RAV

De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd in Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). De RAV is sinds 1 januari 2013, op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz), wettelijk aangewezen als de rechtspersoon die ambulancezorg mag verlenen en de meldkamer ambulancezorg in stand moet houden.

RAV-regio’s

Er zijn 25 RAV-regio’s in Nederland. De indeling in RAV-regio’s is gelijk aan die in Veiligheidsregio’s op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

Governance

De RAV’s kennen van oudsher een grote diversiteit aan rechtspersonen. Er zijn stichtingen, diverse gemeenschappelijke regelingen, coöperatieve verenigingen en Besloten Vennootschappen.

Wet- en regelgeving

Sinds 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) van kracht. Dit is een tijdelijke wet met een looptijd van vijf jaar. Op 1 januari 2018 moet er nieuwe structurele wetgeving met betrekking tot de ambulancezorg in werking treden. Begin 2016 is duidelijk geworden dat de minister van VWS het voornemen heeft de Twaz met twee jaar te verlengen.

Kijk hier voor meer informatie over voor de ambulancezorg relevante wetgeving, inclusief de Twaz.