Rapid responder

Rapid responder

De rapid responder is een ambulanceverpleegkundige die ter plaatse geheel zelfstandig handelt. Indien noodzakelijk, en zeker als de patiënt vervoerd moet worden, wordt de inzet van de rapid responder gevolgd door die van de ambulance. De rapid responder is een zorgprofessional en is functioneel verbonden aan de RAV.

In het sectorkompas ambulancezorg staat cijfermatige informatie over de inzet van de rapid responder.