Bijzondere ambulancezorg

Bijzondere ambulancezorg

Het vervoeren van patiënten vanuit het buitenland naar Nederland, of andersom, mét een medische reden, is bijzondere ambulancezorg.

In de ministeriële regeling, die hoort bij de Tijdelijke wet ambulancezorg, is een aantal afwijkende bepalingen opgenomen voor de bijzondere ambulancezorg. Het betreft hier:

  • vervoer met ambulances van het Nederlandse Rode Kruis van personen van wie de gezondheidstoestand door het vervoer niet negatief zal worden beïnvloed;
  • vervoer met ambulances van ziekenhuizen op het ziekenhuisterrein;
  • vervoer met Belgische ambulances in het kader van grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer;
  • vervoer met Duitse ambulances in het kader van grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer;
  • vervoer met ambulances van ernstig zieken of zwaar gehandicapten in verband met het in vervulling laten gaan van een, doorgaans laatste, wens van sociale of recreatieve aard;
  • vervoer met ambulances op een bedrijfsterrein en van dat bedrijfsterrein naar een ziekenhuis, behandelend arts of de woning van de patiënt;
  • het buitenlandvervoer.

Voor al deze voorbeelden geldt dat het vervoer gemeld moet worden bij de meldkamer ambulancezorg.

Voor buitenlandvervoerders gelden aanvullende eisen, die zijn vastgelegd in de Regeling Tijdelijke wet ambulancezorg in de artikelen 26 tot en met 34.