Ambulancezorg

Ambulancezorg

Ambulancezorg is zorg aan patiënten die dit acuut nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze het slachtoffer van een ongeval zijn of omdat ze plotseling ernstig ziek worden. Bij spoedeisende ambulancezorg hoort ook het eventuele vervoer van de patiënt naar bijvoorbeeld het ziekenhuis.

Ambulancezorg is daarnaast ook planbare zorg en vervoer van mensen van of naar het ziekenhuis die hier zelf niet kunnen komen en onderweg zorg nodig hebben.

Het doel van ambulancezorg is hoe dan ook het voorkómen of beperken van gezondheidsschade bij de patiënt.