Proces ambulancezorg

Proces ambulancezorg

Ambulancezorg loopt van melding tot overdracht. Het proces ambulancezorg begint op het moment dat de centralist van de meldkamer ambulancezorg de telefoon aanneemt en eindigt wanneer de patiënt naar het ziekenhuis (of andere zorginstelling) is gebracht en is overgedragen aan de zorg van deze instelling.

De kwaliteitskaders, waar goede ambulancezorg aan moet voldoen, zijn beschreven in de Nota goede ambulancezorg.

Het Uniform Begrippenkader Ambulancezorg definieert de verschillende stappen waar het proces ambulancezorg uit bestaat.