Ontwikkelingen in de ambulancezorg

Ontwikkelingen in de ambulancezorg

De ambulancesector heeft te maken met diverse ontwikkelingen in de omgeving:

Acute zorg

De ambulancesector is onderdeel van de acute zorg, die volop in beweging is. Het zorglandschap is aan het veranderen:

  • concentratie en specialisatie van ziekenhuiszorg
  • spreiding van chronische, acute en electieve zorg
  • extramuralisering van de zorg

Veranderende patiƫnt en veranderende zorgvraag

De zorgvraag neemt toe en wordt steeds complexer. Ook zien we dat patiënten steeds zelfredzamer worden en oplossingen op maat verwachten.

Demografie

De verwachting is dat de bevolking tot 2040 met 1,3 miljoen mensen groeit. Daarbij is sprake van vergrijzing, het aantal ouderen zal tot 2040 verdubbelen. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen in de werkende leeftijd af.

Arbeidsmarkt

De demografische ontwikkelingen leiden tot een steeds krappere arbeidsmarkt.

Regionale verschillen

De veranderingen in het zorglandschap verschillen per regio, evenals de demografische ontwikkelingen. Dit leidt ook tot verschillende uitdagingen in iedere regio.

Meer over deze ontwikkelingen én de manier waarop de ambulancesector hier een antwoord op wil geven, is beschreven in de visie 2025.