Krachtenveld ambulancezorg

Krachtenveld ambulancezorg

De ambulancesector wordt beïnvloed door diverse ontwikkelingen, die zich zowel binnen als buiten de sector voordoen.

In de illustratie rechts op deze pagina zijn de ontwikkelingen rond zes clusters geordend: wetgeving, arbeidsmarkt, landelijke meldkamerorganisatie, ordening ambulancesector, kwaliteit van zorg en externe communicatie. Zichtbaar wordt dat thema’s en ontwikkelingen in veel gevallen met elkaar samenhangen en daarmee ook van invloed zijn op elkaar.

 • Kwaliteit van zorg
  Kwaliteit is volgens de ambulancesector hét onderscheidende criterium. De kwaliteit van de zorg moet eenduidig zijn en overal in Nederland gelijk. Kwaliteit omvat een veelheid aan thema’s en onderwerpen.
   
 • Ordening ambulancesector
  De ontwikkeling van de toekomstige wetgeving voor de ambulancezorg is van groot belang voor de ambulancesector.
   
 • Wetgeving
  Dominant is de ordeningswetgeving voor de sector, maar de ambulancezorg heeft daarnaast ook met veel andere wetgeving te maken met betrekking tot onder meer de patiënt en de kwaliteit.
   
 • Arbeidsmarkt
  De arbeidsmarkt omvat veel aandachtspunten, die met vrijwel alle andere thema’s zijn verbonden. Aandachtspunten zijn arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de actuele krapte op de arbeidsmarkt.
   
 • Landelijke meldkamerorganisatie
  De ambulancesector is partij in de ontwikkeling van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). ). Kenmerkend voor de LMO is dat dit de samenwerking van de sector met de andere partners in de keten van openbare orde en veiligheid betreft (brandweer, politie en marechaussee).
   
 • Communicatie
  Aandachtspunten op het terrein van communicatie zijn het imago en de reputatie van de ambulancesector enerzijds en de profilering en positionering van de brancheorganisatie Ambulancezorg Nederland anderzijds.