Kenmerken van ambulancezorg

Kenmerken van ambulancezorg

Ambulancezorg is zorg

Zowel in de dagelijkse situatie als onder opgeschaalde en/of bijzondere omstandigheden.

Ambulancezorg is mobiele zorg

De ambulance-eenheid komt naar de patiënt toe, verleent zorg en vervoert de patiënt wanneer dit noodzakelijk is.

Ambulancezorg is acute zorg

Gemiddeld twee derde van de ambulance-inzetten heeft een spoedeisend karakter.

Ambulancezorg is prehospitale zorg

De zorg is acuut van aard en moet zonder uitstel worden verleend door daartoe bevoegde zorgverleners. Vervoer per ambulance lijkt noodzakelijk.

Ambulancezorg is cruciale zorg

Cruciale zorg is zorg die altijd beschikbaar moet zijn. Als een verzekeraar niet meer aan zijn zorgplicht kan voldoen en de levering van cruciale zorg in het geding is, neemt de overheid de verantwoordelijkheid deze zorg beschikbaar te houden. Vormen van cruciale zorg in Nederland zijn ambulancezorg, spoedeisende zorg, acute verloskunde, crisisopvang GGZ en WLZ-zorg.

Ambulancezorg is ketenzorg

De ambulancesector is een volwaardig onderdeel van de keten van (acute) zorg en werkt constructief samen met de partners in de keten van openbare orde en veiligheid.