Actieplan ambulancezorg

Uitvoering actieplan

Over het actieplan is overeenstemming bereikt tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Ambulancezorg Nederland (AZN). Voor de uitvoering van de acties is samenwerking met andere partijen nodig, zoals ziekenhuizen, huisartsen(posten), wijkverpleegkundigen, ggz-instellingen en Regionale Overleggen Acute zorg (ROAZ), maar ook RIVM, NZa, Nictiz en CZO. De looptijd van het actieplan bedraagt ruim drie jaar tot en met het jaar 2021.

De ondertekening van het actieplan ambulancezorg vond plaats op 12 november 2018 door mr drs B.J. Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport, mr A Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland en drs H.C.P Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland.

Het ministerie van VWS, AZN en ZN voeren tweemaal per jaar bestuurlijk overleg om de voortgang van de uitvoering van het actieplan te bespreken. Er vindt ook frequent informatief overleg op bureauniveau plaats en er worden voortgangsoverzichten en schriftelijke kwartaalrapportages opgesteld.

Lees het nieuwsbericht over de ondertekening van het actieplan ambulancezorg