Actieplan ambulancezorg

Randvoorwaarden

Om tot optimale en doelmatige ambulancezorg te komen, is het noodzakelijk dat de randvoorwaarden op orde zijn. Hierbij is het van belang dat voor iedere RAV gelijke uitgangspunten worden gecreërd om de vereiste prestaties te kunnen halen. De verschillen tussen regio's zijn groot. Regio's verschillen in onder andere stedelijkheid, inwoneraantal, zorglandschap en infrastructuur. Dat brengt met zich mee dat ook de problematiek per regio aanzienlijk kan verschillen, zowel als het gaat om de aard van de problematiek als om de omvang van de problematiek. Optimalisatie van de bestaande instrumenten, die in de ambulancezorg worden gebruikt om onder andere bekostiging, capaciteit en spreiding in te regelen, moeten beter op de regionale verschillen worden afgestemd zodat er gelijke uitgangspunten voor iedere RAV geboden kunnen worden om aan de prestatienormen te kunnen voldoen.